รับทำวีซ่าอินเดีย สะดวก รวดเร็ว ครบวงจร

รับทำวีซ่าอินเดีย สะดวก รวดเร็ว ครบวงจร

 

วีซ่าอินเดีย

 

Thaifly ผู้ให้บริการ เรื่องการยื่น VISA รายใหญ่ อันดับ 1 ในประเทศไทย

บริการรับทำ วีซ่าอินเดีย (India Visa) ครบวงจร ที่สะดวก รวดเร็ว ที่สุด
โดยทีมงานมืออาชีพ แผนกวีซ่า ประสบการณ์มากกว่า 30 ปี
ที่จะคอยดูแลจัดการ เตรียมเอกสาร และให้คำแนะนำคุณ แบบผู้รู้จริง
ช่วยให้คุณ ลดโอกาสโดนปฏิเสธวิซ่า ไม่ต้องเสียเวลา เพิ่มโอกาสผ่านสูง ตั้งแต่ครั้งแรก ที่ยื่นขอ VISA

"เรื่อง VISA ไม่ใช่ที่ไหน ก็ทำได้ เลือกตัวจริง อุ่นใจ สะดวก กว่า Thaifly"

วีซ่าอินเดีย | รับทำวีซ่าอินเดีย | India Visa

วีซ่าอินเดีย รับทำวีซ่าอินเดีย บริการยื่นวีซ่าอินเดีย ( India Visa) | การเดินทางนั้นไปต่างประเทศนั้นมีทั้งเข้าง่ายและยากด้วยกันส่วนมากแล้วก็ต้องใช้วีซ่าในการเดินทางทั้งนั้น วีซ่าอินเดียก็เช่นกันหากไม่ผ่านวีซ่าจะไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศได้แต่การจะผ่านวีซ่านั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยเช่นกัน การยื่นขอวีซ่านั้นก็สามารถทำได้โดยการยื่นขอด้วยตนเองที่สถานทูตอินเดีย และต้องรอพิจารณาตามคิว จัดเตรียมเอกสารทุกอย่างให้ครบควรตรวจเช็คเวลาเปิด-ปิดของสถานทูตก่อนออกเดินทางให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันการไปเสียเวลา และจะให้ง่ายกว่านั้นเพียงท่านใช้บริการบริษัทรับทำวีซ่าอินเดีย ที่มีความน่าเชื่อถือมีผลงาน จะเป็นอีกทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับท่านอย่างยิ่ง วีซ่าอินเดีย นั้นมีหลายประเภทด้วยกันท่านสามารถเลือกทำวีซ่าตามจุดมุ่งหมายในการเดินทางแต่ละครั้งของท่านได้ ไม่ว่าจะเป็น วีซ่าทำงาน ,วีซ่าเยี่ยมญาติ ,วีซ่านักเรียน ,วีซ่าธุรกิจ ,วีซ่าคู่สมรส ,วีซ่าท่องเที่ยว เป็นต้น เพราะการเลือกประเภทวีซ่า เพื่อเดินทางไปยังประเทศอินเดีย ให้ตรงกับจุดประสงค์ของท่านได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว เพราะเราเป็นมืออาชีพด้านบริการรับยื่นวีซ่าอินเดีย

สภานที่ตั้ง สถานทูตอินเดีย

 • EMBASSY OF INDIA : สถานทูตอินเดีย
 • อาคาร พีเอส ทาวเวอร์ ชั้น 10 ซอยสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 • เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 14.00 น.
 • เวลารับหนังสือเดินทางคืน: จันทร์ – ศุกร์ 16.30 – 17.30 น.

ขั้นตอนในการทำ วีซ่าอินเดีย กับเรา

 •  จัดเตรียมเอกสารตามรายละเอียดด้านล่าง
 •  โทรแจ้งเราว่า" ต้องการใช้บริการยื่น วีซ่าอินเดีย " แจ้งวันที่ส่งเล่มพาสปอร์ต เพื่อเราจะรอรับ
 •  หลังจากได้รับเล่ม เราจะโทรแจ้งให้ท่านโอนเงิน
 •  ได้รับเงินแล้วเราจะกรอกฟอร์มวีซ่า แล้วส่ง ฟอร์มที่กรอกแล้ว และ ชุดเอกสารที่พร้อมยื่น ให้ทางไปรษณีย์ EMS หรือ Email
 •  กรณีให้เราพาไปยื่น วีซ่าอินเดีย : กรุณานัดวันที่คุณสะดวกเพื่อมาแสดงตัวในการยื่นวีซ่า
 •  หลังจากเราดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านเรียบร้อย เราจะส่งเล่มคืนให้ท่านทาง EMS พร้อมโทรแจ้งท่าน

 

ค่า วีซ่าอินเดีย

 •  วีซ่า Tourist Visa ทุกประเภท ( เฉพาะคนไทยที่มีสัญชาติไทย )
 •  ค่าวีซ่า  ค่าธรรมเนียมกงศุล   รวมทั้งหมด  4,000 บาท 

เอกสารที่ใช้ในการยื่น ขอวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าอินเดีย

 • เอกสารคำร้องขอ – แบบฟอร์มที่คุณต้องพิมพ์ออกมาจากระบบออนไลน์ซึ่งลงชื่อเรียบร้อยแล้ว
 • หนังสือเดินทาง – ต้องเป็นหนังสือเดินทางฉบับล่าสุด มีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า และถ่ายสำเนาหน้าแรกพร้อมกับหน้าที่เคยได้วีซ่า/เดินทางไปประเทศอื่นด้วย

 • รูปถ่ายหน้าตรง – ต้องใช้รูปถ่ายหน้าตรงพื้นหลังสีขาวขนาด 2 x 2 นิ้ว โดยมีเงื่อนไขสำคัญคือหน้าตรง ดวงตาเปิด ไม่มีสิ่งบดบังใบหน้าทั้งแว่นและหมวก (ยกเว้นเหตุผลทางศาสนา) และใบหน้าต้องครอบคลุมพื้นที่ 70-80% ของพื้นที่ภาพ
 • ใบยืนยันการจองตั๋วเครื่องบิน – ต้องเป็นตั๋วเครื่องบินที่เดินทางจากประเทศไทยไปยังประเทศอินเดียและเดินทางกลับถึงประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น ค้นหาและจองตั๋วเครื่องบินไปอินเดีย
 • ใบยืนยันการจองโรงแรมที่พัก – ต้องเป็นโรงแรมภายในประเทศอินเดีย และมีการเข้าพักในช่วงเวลาท่องเที่ยวที่ระบุไว้เท่านั้น ค้นหาและจองโรงแรมที่พักในอินเดีย
 • แผนการเดินทาง – แสดงแผนการเดินทางในช่วงที่อยู่ในประเทศอินเดียเพื่อให้ทราบว่าในแต่ละวันจะเดินทางไปเที่ยวเมืองอะไร สถานที่ท่องเที่ยวไหน พักที่ใดบ้าง โดยแผนทั้งหมดต้องเป็นภาษาอังกฤษ
 • สำเนาเอกสารแสดงตัวผู้ปกครอง – กรณีเป็นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องมีการประทับนิ้วโป้งข้างขวาลงในเอกสารคำร้องขอ พร้อมลงชื่อบิดา-มารดาของเด็กที่หน้า 2 และแนบสำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา-มารดาด้วย
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด ( ต้องเซ็นชื่อรับรอง ลายเซ็นต์เหมือนที่เซ็นในเล่มพาสปอร์ต )
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด ( ไม่จำเป็นต้องเซ็นต์ชื่อรับรอง )
 •  ตั๋วเครื่องบิน ระบุวันไป-กลับ ชัดเจน
 • ใบจองโรงแรมที่อินเดีย ระบุโรงแรมที่พัก 

หมายเหตุ : การให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้อง จะเป็นผลดีกับผู้สมัครขอวีซ่าเอง ทางบริษัทฯจําเป็นต้องขอข้อมูลมากมายและยุ่งยากข้างต้นเพื่อทําให้วีซ่าอนุมัติโดยง่ายและไม่เสียเวลา หรือเสี่ยงที่วีซ่าจะไม่อนุมัติค่ะ 

ข้อมูลที่ควรรู้เกี่ยวกับ วีซ่าอินเดีย 

** การอนุมัติวีซ่าเป็นอภิสิทธิ์ของทางสถานฑูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยื่นวีซ่า ทางสถานทูตเป็นผู้เก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่าท่านไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนยื่นไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และทางสถานทูตมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี

ส่งเล่มพาสปอร์ตได้ที่

แผนกอินเดีย-เนปาล

บริษัทไทยฟลาย ทราเวล จำกัด

589/84 อาคารเซ็นทรัลซิตี้บางนา ชั้น 15 ถนนบางนา-ตราด เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260   

(วงเล็บมุมซองว่า จ้างทำวีซ่าอินเดีย )

หมายเหตุ:

 •  กรุณาระบุที่อยู่สำหรับส่งพาสปอร์ตคืนให้ชัดเจนด้วยค่ะ เราจะส่งคืนให้ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)
 •  กรุณาโทรแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนส่งเล่มพาสปอร์ตด้วยนะคะ เพื่อทางเราจะได้รอรับเล่มพาสปอร์ตของท่าน เป็นการป้องกันพาสปอร์ตตกหล่นสูญหาย

 

 • แผนกตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และรับทำวีซ่า
  •  คุณ แพน
  • LINE ID: @thaifly1 (อย่าลืมใส่ @ ข้างหน้าด้วยนะคะ)
  • 083-988-2512
  •  pan@thaifly.com
  •  Email : info@thaifly.com
ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง