ข้อมูลเที่ยวญี่ปุ่น

ข้อมูลเที่ยวญี่ปุ่น

ข้อมูลเที่ยวญี่ปุ่น ,ข้อมูลการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ( Japan Guide Book )
Yokoso Japan ยินดีต้อนรับสู่ประเทศญี่ปุ่น ญี่ปุ่น สุดยอดประเทศในฝันของใครหลายๆ คน รวมแหล่งท่องเที่ยว ญี่ปุ่น ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นสวนสนุก Tokyo Disneyland, Tokyo Disneysea, Universal Studios Japan ผสมผสานกับการท่องเที่ยวธรรมชาติของ ญี่ปุ่น เช่น Fuji Hakone, Nikko เมืองมรดกโลก ฮอกไกโด และไหว้พระวัดตามวัดสำคัญต่างๆ ที่ ญี่ปุ่น โตเกียว เกียวโต โยโกฮาม่า ฯลฯ นอกจากนี้ยังเป็นสวรรค์ของนักชิม หลากหลาย อาหารญี่ปุ่น คุณภาพดีเยี่ยม สดใหม่ รสชาติอร่อย และ ญี่ปุ่น ยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าราคาถูก ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า เครื่องสำอางค์ ของเล่น ขนมของฝากอร่อยๆ และอื่นๆ อีกมากมาย 

ข้อมูลทั่วไปและการเดินทางในประเทศญี่ปุ่น ( How to go to Japan )
ที่ตั้ง ตั้งอยู่ด้านฝั่งตะวันออกของทวีปเอเชีย หรือทางตอนเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิก ประเทศญี่ปุ่นมัลักษณะเป็นเกาะ ทำให้กูมิประเทศติดกับทะเล ไม่ติดกับประเทศใดเลย การที่ประเทศญี่ปุ่นมีลักษณะเป็นเกาะ ทำให้ญี่ปุ่นเผชิญกับปัญหาแผ่นดินไหวมากกว่าทุก ๆ ประเทศในโลก ที่ทำให้ญี่ปุ่นประสบกับภาวะแผ่นดินไหวเช่นนี้เพราะ ญี่ปุ่นมีสภาพภูมิศาสตร์ตั้งอยู่บนรอยเลื่อนต่าง ๆ มากมาย

เมืองหลวง กรุงโตเกียว ( Tokyo )
โตเกียว สมัยก่อนเรียกว่า "เอโดะ" เป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ของญี่ปุ่นมาตั้งแต่ พ.ศ. 2146 โดยท่านโชกุนอิเอยาสุ โทกุกาว่า (Ieyasu Tokugawa) เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระจักรพรรดิที่ทรงประทับในพระราชวังเกียวโต (มหานครตะวันตก)เมืองเอโดะ ได้กลายเป็นศูนย์กลางทางการ เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา และเจริญรุ่งเรื่่องอยู่ตลาดระยะเวลา 263 ปีของสมัยเอโดะ เมื่อระบบโชกุนเสื่อมอำนาจลง ญี่ปุ่นจึงเข้าสู่ยุคปฎิวัติเมจิ พระจักรพรรดิกลับมีอำนาจอีกครั้ง พระจักรพรรดิเมจิ จึงเปลี่ยนชื่อเอโดะเป็นโตเกียว ที่มีความหมายว่า "มหานครทางตะวันออก"  และย้ายที่ประทับจากเกียวโตมาอยู่ปราสาทเอโดะ ซึ่งก็คือพระราชวังอิมพีเรียลในปัจจุบันนี้

กรุงโตเกียวเติบโตขั้นอย่างรวดเร็ว ผ่านความทุกข์ยากมาทั้งเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อปี พ.ศ. 2466 และสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ถูกทิ้งระเบิดจากฝ่ายสัมพันธมิตรไปมากกว่า 102 ครั้ง จึงทำให้ในปัจจุบันหาโบราณสถานชมได้ยากนัก ไม่เหมือนเมืองเกียวโต หรือเมืองนาระที่เคยเป็นเมืองเก่านั้น ฝ่ายสัมพันธมิตรไม่เข้าไปกร้ำกรายทำลายเลย

ด้วยจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ร้อนแรงทำให้การพัฒนาเมืองเป็นไปอย่างรวดเร็ว จนขาดระเบียบและการจัดวางผังเมืองที่ดี ตึกรามบ้านช่องอาคารสถานที่ต่างๆ ก็ผุดขึ้นแทบทุกหนทุกแห่ง ที่ดินราคาแพงมาก แม้จะเป็นมหานครที่ใหญ่ที่ในโลกแห่งหนึ่ง แต่ก็หาถนนที่กว้างขวางนั้นแทบไม่ได้ โตเกียวในปัจจุบันจึงอยู่ด้วยความอึดอัด คับแคบ ประชากรจากชนบทก็มุ่งเข้าเมืองมาหางานทำ จากการสำมะโนประชากรเมื่อปี พ.ศ. 2553 กรุงโตเกียวทั้ง 23 เขต มีประชากรทั้งสิ้นราว 12 ล้านคน นี่ยังไม่นับประชากรในเมืองรอบนอก ที่เดินทางเข้าทำงานในโตเกียว จึงคาดการณ์กันว่ากรุงโตเกียว มีคนอาศัยอยู่กันจริงๆ ไม่ต่ำกว่า 30 ล้านคน (จากประชากรทั้งประเทศ 128 ล้านคน)

แต่ถึงอย่างไร โตเกียวก็ยังเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ ที่นักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลกเดินทางไปท่องเที่ยวอย่างไม่ขาดสาย ได้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นและคาดไม่ถึงอยู่เสมอ ทั้งวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนญี่ปุ่นที่ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีอันทันสมัยที่เร็วกว่าอนาครได้อย่างกลมกลืนลงตัวและน่าประหลาดใจ


ภาษา Japanese Language ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการติดติดต่อสื่อสาร ตัวอักษรในภาษาญี่ปุ่นสามารถจำแนกออกเป็นสองกลุ่ม คือ ตัวอักษรที่ใช้ง ซี่งได้แก ฮิระงะนะ และ คะตะคะนะ กับ ตัวอักษรที่แสดงความหมาย ที่เรียกว่า คันจิ โดยใช้ร่วมกับตัว เลขอารบิก และตัวอักษรโรมัน ซึ่งจะมีความหลากหลายมากกว่าภาษาที่ใช้ในประเทศใกล้เคียง เช่น ภาษาจีน ซึ่งใช้ตัวอักษรจีน เป็นหลัก ส่วนภาษาญี่ปุ่น ก็จะใช้ อักษรฮันกุลเป็นหลัก
 

ชุดประจำชาติญี่ปุ่น ( Japan National Costumes ) คือชุด"กิโมโน" ซึ่งในประเทศญี่ปุ่น แบ่งสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานของมนุษย์ออกได้เป็น 3 อย่างคือ "เสื้อผ้า" "อาหาร" "ที่อยู่อาศัย" การที่เสื้อผ้ามีความสำคัญเป็นอันดับแรกก็เพราะมีความเชื่อมาเป็นเวลานานว่า เสื้อผ้าเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้รู้จักฐานะทางสังคม อาชีพ อุปนิสัยใจคอของคน ๆ นั้นได้ จึงให้ความสำคัญกับเสื้อผ้าเป็นพิเศษ ภูมิอากาศ ญี่ปุ่น ( Weather Forecast of Japan )       
ญี่ปุ่นมี 4 ฤดูหลัก ที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน คือ 
ฤดูใบไม้ผลิ  : (มีนาคม-พฤษภาคม) อากาศอบอุ่น 
ฤดูร้อน         : (มิถุนายน-สิงหาคม) อากาศร้อนชื้นโดยมีช่วงฤดูฝนสั้นๆ ประมาณ 1 เดือนในช่วงต้นฤดู 
ฤดูใบไม้ร่วง : (กันยายน-พฤศจิกายน) อากาศอบอุ่น โดยมีพายุไต้ฝุ่นมากในช่วงเดือนกันยายน 
ฤดูหนาว      : (ธันวาคม-กุมภาพันธ์) อากาศหนาว มีหิมะตกมากทางภาคเหนือของประเทศและฝั่งทะเลญี่ปุ่น ส่วนทางใต้และฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก อากาศจะอบอุ่นกว่า

ระเบียบการเข้าเมือง ( Immigration Of Japan )
ปัจจุบันการทำหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตมีความสะดวกและรวดเร็ว โดยการไปยื่นคำร้องด้วยตนเองที่กองหนังสือเดินทาง กระทรวงการต่างประเทศ หรือที่สำนักงานสาขาของกองหนังสือเดินทาง ทุกวันเวลาราชการ และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างราบรื่น ผู้ยื่นคำร้องจะต้องมีเอกสารครบถ้วน พร้อมเงินค่าธรรมเนียม 1,130 บาท ( รวมค่าถ่ายรูป , ค่าเขียนคำร้อง , ค่าอากรแสตมป์ และค่าส่งทางไปรษณีย์ ) โดยใช้เวลาตั้งแต่ยื่นคำร้องจนถึงเสร็จสิ้นขึ้นตอนทั้งหมด ประมาณ 30 นาที

ขั้นตอนการยื่นขอหนังสือเดินทาง ( How to Passport )
1.ถ่ายรูป ( ชำระค่าถ่ายรูป 75 บาท ) แล้วรอรับคำร้อง 
2.ชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท

3.จ่ายเงินค่าเขียนคำร้อง 10 บาท ค่าอากรแสตมป์ 5 บาท
4.นำคำร้องที่ปรากฎรูปถ่ายไปให้เจ้าหน้าที่เขียนคำร้อง 
5.ยื่นคำร้องที่กรอกข้อความเรียบร้อยแล้วตามช่องที่กำหนดแล้วรอรับใบรับเล่มและใบเสร็จรับเงิน 
6.ติดต่อขอส่งหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์ค่าบริการ 40 บาท
7.ท่านจะได้รับหนังสือเดินทางภายใน 10 วันทำการ 

 

เอกสารเพิ่มเติมตามความจำเป็นแล้วแต่กรณี 

       - ใบเปลี่ยนชื่อและสกุล 
       - ทะเบียนสมรส
       - ทะเบียนหย่า 
       - ทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม 
       - ทะเบียนการรับรองบุตร 
       - ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของบิดาและมารดา หมายเหตุ : เอกสารทุกฉบับต้องนำต้นฉบับมาพร้อมสำเนา 1 ชุด 


วิธีการขอรับการตรวจลงตราวีซ่ามี 2 วิธี คือ
1.การขอโดยการพิจารณาล่วงหน้า สามารถขอวีซ่าได้ด้วยตนเอง ณ สถานฑูตหรือสถานกงศุลญี่ปุ่น ขั้นตอนค่อนข้างเสียเวลานานเพราะจะรวมถึงการส่งเอกสารไปมาจากญี่ปุ่น รวมทั้งระหว่างสถาบันในประเทศญี่ปุ่นด้วย
2.การขอโดยใช้หนังสือแสดงสถานภาพการอยู่อาศัยในญี่ปุ่น หลังจากนักศึกษาหรือผู้แทนได้รับใบรับรองสถานภาพการอยู่อาศัยในญี่ปุ่นแล้ว นักศึกษาสามารถใช้ใบรับรองนี้เพื่อขอวีซ่าได้ที่สถานฑูตหรือสถานกงศุลญี่ปุ่น ซึ่งวิธีนี้ค่อนข้างง่ายและรวดเร็ว 

ข้ออนุญาติศุลกากร Custom declaration Of Japan )
การนำเข้าสิ่งของโดยปลอดภาษี ของใช้ส่วนตัวและอุปกรณ์ประกอบอาชีพสามารถนำเข้าไปในญี่ปุ่นได้โดยปลอดภาษี นอกจากนี้ท่านยังสามารถนำเข้าโดยปลอดภาษีมีบุหรี่ 400 มวน ยาสูบ 500 กรัม หรือซิการ์ 100 มวน เครื่องดื่มมี อัลกอฮล์ 3 ขวด น้ำหอม 2 ออนซ์ ตลอดจนของที่ระลึก ซึ่งตีราคารวมกันแล้วไม่ถึง 200,000 เยนหรือเทียบเท่า บุคคลที่อายุยังไม่ถึง 19 ปี และอายุเพียง19 ปี ไม่อนุญาตให้นำเข้าบุหรี่หรือเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์

สิ่งของต้องห้ามในการนำเข้าประเทศญี่ปุ่น ( Don't Bring to Japan )
1.ฝิ่น กัญชา และยาเสพติดทุกประเภท ยากระตุ้นประสาท( รวมไปถึงยาดมด้วยเช่นกัน) 
2.อาวุธ
3.สื่อที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณชน หรือขัดต่อศีลธรรม เช่นสื่อลามก ( หนังสือ / วิดีโอ / ภาพถ่าย และอื่น ๆ)
4.เหรียญปลอม ธนบัตรปลอม ของที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เช่นของเทียม ลอกเลียนแบบ 
​5.สัตว์ป่าและพืช รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสัตว์ป่าและของป่า หากจะนำสัตว์หรือพืช (รวมถึงเมล็ดพันธุ์และผล) เข้าญี่ปุ่น จะต้องผ่านด่านการตรวจเช็คและควบคุมโรคอย่างละเอียด 

ระบบไฟฟ้า (Japan voltage )
ญี่ปุ่น ใช้กระแสไฟฟ้า แบบ 110 V. (ไม่เหมือนประเทศไทย) ปลั๊กเสียบเป็นแบบ ขาแบน 2 ขา ฉะนั้นท่านที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น กล้องวิดิโอ โทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องเป่าผม ควรมีปลั๊กแบบใช้ได้ทั่วโลก (Universal Adaptor) ติดตัวไปด้วย เพื่อความสะดวกของท่านกรุณาเตรียม ฟิล์มถ่ายรูป, แบตเตอร์รี่ ไปให้เพียงพอจากประเทศไทย

เงินตราและบัตรเครดิต / ตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยน ( Japan Currency )
สกุลเงินของประเทศญี่ปุ่น ใช้สกุลเงินเยน สัญลักษณ์ลาตินคือ ¥  เงินเหรียญที่ใช้มีตั้งแต่ 1, 5 , 10 , 50 , 100 และ 500 เยนตามลำดับ ส่วนธนบัตรมีตั้งแต่ 1,000 , 2,000 , 5,000 และ 10,000 เยน ซึ่งสกุลเงินของญี่ปุ่นเป็นสกุลเงินที่มีการใช้กันอย่างกว้างขวางทั่วโลก โดยนิยมเก็บเป็นเงินสำรอง รองลงมาจาก ดอลลาร์สหรัฐ และเงินยูโร คำว่าเยน คนญี่ปุ่นมักจะอ่านออกเสียงว่า เอ็น อย่างไรก็ตามการอ่านออกเสียง เยน ถือเป็นชื่อมาตรฐานใช้กันทั่วโลก  ตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยน (YEN)


การเดินทางใน ประเทศ ญี่ปุ่น ( How to Travel In Japan )

ประเทศญี่ปุ่นมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านการคมนาคมมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านรถไฟ ที่คลอบคลุมเกือบทุกจุดหมายและมีบริการอยู่ทุกหนทุกแห่งทั่วประเทศ โดยเฉพาะรถไฟความเร็วสูง นอกจากนี้ยังมีทางหลวง และบริการการบินภายในประเทศ และมีรถบัสหรือแท๊กซี่เป็นบริการเสริมเชื่อมในและรอบเมืองต่างๆ ขณะที่เรือเฟอรี่ก็มีบริการเชื่อมระหว่างเมืองท่าโตเกียว โอซาก้าและโกเบกับเมืองท่าหลักบนเกาะฮ็อกไกโด คิวชู และชิโคขุ หลายเส้นทาง การคมนาคมขนส่งหลักของประเทศญี่ปุ่น

  • สายการบินในประเทศ ได้แก่บริษัทสายการบิน เจแปนแอร์ไลน์ส (JAL) และออลนิปปอนแอร์เวย์ส (ANA)
  • (Bullet) ชินคันเซ็น เป็นรถไฟที่มีความเร็วที่สุดในโลกโดยมีความเร็วเฉลี่ย 262 กิโลเมตร/ชั่วโมง ชินคันเซ็นตรงต่อเวลา ราบเรียบและเชื่อถือได้ ชินคันเซ็นมีทั้งหมด 6 สายในญี่ปุ่นโดยมีจุดเริ่มต้นที่โตเกียว (Tokyo)
  • บริการรถไฟด่วน JR NIRITA EXPRESS เป็นบริการที่สะดวกรวดเร็ว และไปได้ถึงสถานีปลายทางในโตเกียว คือ สถานีโตเกียว สถานีชินจุกุ และสถานีอิเคบุคุโระ อีกทั้งสถานีโยโกฮะมะด้วย
  • บริการรถด่วนและรถเร็ว KEISEI สามารถใช้บริการได้ที่สถานี Keisai Narita ชั้นใต้ดิน B 1 F ไปเชื่อมต่อกับสาย JR ได้ที่สถานีนิปโปริ
  •  รถเช่า มีบริการตามสถานีในเมืองใหญ่และสนามบินซึ่งผู้ใช้บริการต้องมีใบขับขี่สากลและต้องติดต่อเองโดยตรงเมื่อถึงญี่ปุ่น
  • เรือเฟอรี่และเรือสำราญท่องเที่ยว(ครูซ) เชื่อมโยงเกาะต่างๆเข้าด้วยกัน เส้นทางที่ใช้กันมาก็คือ เส้นทางจากโตเกียวไปยังท่าเรือทางเหนือ บนเกาะฮ็อกไกโด และทางใต้ก็มีบริการไปไกลจนถึงหมู่เกาะโอกินาวา
  • แท็กซี่ สำหรับการเดินทางในเมืองใหญ่ๆ แท็กซี่เป็นบริการที่สะดวก ใช้ง่าย การโบกเรียกแท็กซี่ ท่านจะต้องดูเสียก่อนว่า ไฟแดงที่มุมล่างขวาของกระจกกันลมหน้ารถนั้นมีแสงไฟหรือไม่ ถ้าไฟไม่ใช้สีแดง แต่เป็นสีอื่น แสดงว่า รถคันนั้นยังไม่ว่าง เพราะมีคนเรียกอยู่หรือจองอยู่ ในญี่ปุ่นไม่มีประเพณีให้ทิป ท่านชำระเพียงค่าโดยสารตามมิเตอร์เท่านั้น

รถไฟฟ้าใน ญี่ปุ่น ( Shinkansen Map )
Keisei Limited Express เข้าเมืองโตเกียว

Tohoku Shinkansen
Tokaido Shinkansen

แผนที่รถไฟฟ้า รถบัส ใน ญี่ปุ่น พร้อมตารางเวลา ( Japan Route Map / Japan Subway Map )
Hyperdia
Tokyo Subway Map
Tokyo JR Map
Kyoto Subway Map
Kyoto Bus Map
Nagoya Subway Map
Osaka Subway Map


บัตรสำคัญต่างๆใน ญี่ปุ่น ( Ticket & Pass In Japan )
Subway Toei & Tokyo Metro 1 Day Pass
Suica Card
JR Pass
Hakone Free Pass
Kyoto Sightseeing Pass
Nagoya Subway 1 Day Pass
Osaka Subway 1 Day Pass
No My Car Day Pass

รถเมล์สายสำคัญของ ญี่ปุ่น (ฺ Bus In Japan )
Nikko Tobu Bus
Hakone Tozan Bus
Keikyu Bus
Kyoto Bus

 

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ของประเทศ ญี่ปุ่น ( Attractions Of Japan )
Tokyo ( โตเกียว )
วัดอาซากุสะ (Asakusa) วัดดังโคมแดงยักษ์แห่งโตเกียว
สวนสาธารณะอูเอโนะ (Ueno Park) ปอดใหญ่ใจกลางกรุง
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติญี่ปุ่น แหล่งรวมความรู้ของชาวญี่ปุ่น
Tokyo Disneyland 
Tokyo Disneysea
พระราชวังอิมพีเรียลและสะพานนิจุบาชิ
ตลาดปลาซึกิจิ (Tsukiji Market) ตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
อากิฮาบารา (Akihabara) ตะลุยย่านเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเลคทรอนิค


Osaka ( โอซาก้า )
Dotonbori สีสันร้านอาหารอร่อย ช้อปปิ้ง และป้ายกูลิโกะ
ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle)
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไคยุคัง (Kaiyukan Aquarium) ไปดูฉลามวาฬตัวเป็นๆ 
Universal Studios Japan
Namba แหล่งรวมห้างดังแห่งโอซาก้า
ไร่ Grandberry แห่งเมือง Osaka บุฟเฟต์สตรอเบอรี่ กินไม่อั้น ลูกใหญ่ๆ หวาน กรอบ 
สวนสาธารณะ Expo 70 หรือ Ueno แห่งเมืองโอซาก้า จุดชมซากุระสวย 

Nikko ( นิกโก้ )
วัดรินโนจิ (Rinnoji) วัดแรกแห่งเมืองมรดกโลก
รูปลิงแกะสลักไม้ ปิดหู ปิดตา ปิดปาก
ศาลเจ้า Toshogu Shrine
สุสานโชกุนอิเอะยาสุ (Ieyasu's Graveyard)
ศาลเจ้า Furatasan Shrine
วัดอิเอะมิตสุ ไทยูอิน (Iemetsu Taiyuin Temple)
สะพานชินเคียว (Shinkyo Sacred Bridge) สะพานที่ว่ากันว่า งามที่สุดไม่เป็นรองใคร

Hakone ( ฮาโกเน่ )
ขึ้นกระเช้าชมวิว Hakone Ropeway
ชมภูเขาไฟฟูจิกับแวะกินไข่ดำ
ล่องเรือโจรสลัดที่ Togendai

Yokohama ( โยโกฮาม่า )
ไหว้พระใหญ่ไดบุตสึ (Daibutsu) แห่งเมืองคามาคุระ

Kyoto ( เกียวโต )
วัดพลับพลาทอง (Kinkakuji Temple) จากการ์ตูนดังเรื่องอิคคิวซัง
วัดเรียวอันจิ (Ryoanji) วัดหินแห่งเซน
วัดคิโยมิซึเดระ (Kiyomizudera Temple) วัดน้ำใส วิวงามๆ ของเกียวโต
ศาลเจ้ายาซากะ (Yasaka Shrine) ขอพรความรักกันที่นี่
Gion Corner ไปดูเกอิชากัน
ศาลเจ้าเฮอัน ประตูโทโรอิยักษ์สีแดงสูงกว่า 20 เมตร
วัดเงิน (Ginkakuji Temple) วัดนี้คุ้นๆ มั้ย?

Nagoya ( นาโกย่า )
แอบดูซูโม่ที่นาโกย่า
ปราสาทนาโกย่า (Nagoya Castle)
ตะลุยย่าน Sakae และ Oasis 21

Kobe ( โกเบ )
เดินชิลล์ที่โกเบ
Arima Onsen พาเที่ยวเมืองเก่าแก่ แช่น้ำพุร้อนกัน ไปง่ายๆ ใกล้ๆ โกเบ 
Kobe Harbourland วิวสวยๆ ยามเย็น ริมอ่าวโกเบ 

Fukuoka ( ฟูกุโอกะ )
ถนนคนเดิน Dazaifu 
วัด Komyozenji วัดสวนหินนิกายเซนแห่งดาไซฟุ 
ศาลเจ้า Dazaifu Tenmangu Shrine ขอพรเรียนหนังสือเก่งๆ กันที่นี่ 
Canel City Hakata กิน ช้อปแบบจัดเต็มที่ฮากาตะ 

Oita ( โออิตะ )
บ่อน้ำพุร้อน Beppu 8 แบบ 8 สไตล์ น่าไปมากๆ 
Yufuin เมืองน่ารักๆ บรรยากาศหมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณ 
Yufuin Floral Village หมู่บ้านดอกไม้ บรรยากาศยุโรป 

Nara ( นารา )
วัด Todaiji และ Nara Park พาขี่จักรยานเที่ยวเมืองนาราชมซากุระ 

Kumamoto ( คุมาโมโต้ )
Mt.Aso พาเที่ยวปากปล่องภูเขาไฟ บรรยากาศแบบนิวซีแลนด์ 
Kumamoto Castle ปราสาทคุมาโมโต้ ท่ามกลางบรรยากาศซากุระสวยๆ 

Hiroshima ( ฮิโรชิมะ )
Miyajima พาไปดูเสาโทริอิยักษ์กับวัดลอยน้ำ 

Nagasaki ( นางาซากิ )
Huis Ten Bosch สวนสนุกฮอลแลนด์ วิวสวย บรรยากาศดี 

Okayama ( โอคายามะ )
Kurashiki พาเที่ยวเมืองโบราณญี่ปุ่นสุดคลาสลิค น่าเดินมากๆ 

Wakayama ( วะคะยามะ )
Nachi Waterfall พาเที่ยวน้ำตกนาชิ สุดยอดน้ำตกสวยของญี่ปุ่น ไปไม่ยากเลย วิธีเดินทาง 

Hokkaido ( ฮอกไกโด )
ทะเลสาบโทยะ (Toya Lake) ทะเลสาบที่งามจนได้รับเลือกให้จัดประชุม G8
คลองโอตารุ (Otaru Canel) คลองสุดคลาสลิค ใจกลางเมืองโอตารุ
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี (Otaru Orgel Museum) แหล่งช้อปของฝากน่ารักๆ
โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ (Ichiya) ชมไลน์การผลิตขนมหวานขึ้นชื่อของฮอกไกโด
โรงงานเบียร์ซัปโปโร พาไปดริ๊งค์เบียร์ยอดนิยมของญี่ปุ่นกันถึงโรงงานเลย
ภูเขาไฟอุสุ (Osuzan) พาไปดูภูเขาไปที่ยังคงคุกรุ่นอยู่
หมู่บ้านนินจาดาเตะ (Date jidaimura ninja) แวะถ่ายรูปเท่ๆ กับนินจาญี่ปุ่น
หุบเขานรกจิโกกุดานิ (Jikogudani) ควันพวยพุ่งจากแหล่งความร้อนใต้พิภพ 
หมู่บ้านไอนุ (Ainu) พาไปเยี่ยมชมหมู่บ้านชนพื้นเมืองของเกาะฮอกไกโด
ตลาดปลาซัปโปโร พาไปช้อปอาหารทะเลสด อร่อย ราคาถูกมากมายได้ที่นี่
Tanukikoji Shopping Street ถนนสายช้อปปิ้งสายหลักของซัปโปโร
ทำเนียบรัฐบาลเก่า (Akarenga) อาคารอิฐสีแดงที่ต้องแวะมาถ่ายรูปสวยๆ กัน
แหล่งช้ิอปปิ้งซูซูกิโนะ (Susukino) ถ่ายรูปคู่กับสัญลักษณ์ตึก Kirin 
ตรอกราเมงโยโกโซะ พาชิมราเมงขาปูฮอกไกโดกับร้านราเมงนับสิบที่ตรอกนี้

 

เทศกาลสำคัญของ ญี่ปุ่น ( Festival In Japan)
เทศกาลปีใหม่ : เมื่อถึงเทศกาลปีใหม่ชาวญี่ปุ่นจะรับประทานโมจิ หรือซุปโมจิ และจะไปไหว้พระขอพรที่วัด หลังจากนั้นก็จะนำต้นไม้ชื่อมัทซึ มาวางไว้ที่หน้าบ้านเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัว และประดับด้วยไม้ไผ่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่หมายถึงความซื่อตรง ซื่อสัตย์ เหมือนลำไผ่ และความอ่อนน้อมแต่แข็งแรงเหมือนต้นไผ่ซึ่งทนทานต่อสภาพอากาศ

เทศกาลเซ็ตสึบุน : ชาวญี่ปุ่นจะนำถั่วแดงโปรยในบ้านและบริเวณนอกบ้านเพื่อไล่สิ่งไม่ดีออกจากบ้าน และให้มีแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในบ้าน หลังจากนั้นก็จะรับประทานเมล็ดถั่วแดงจำนวนเท่ากับอายุของตนเอง เพราะเชื่อว่ารับประทานแล้วจะทำให้มีสุขภาพแข็งแรง

เทศกาลวันเด็กผู้หญิง หรือ "ฮินะมัทสึริ" : บ้านที่มีบุตรสาวจะนำตุ๊กตามาตั้งไว้ในบ้านเพราะเชื่อว่าจะนำมาซึ่งความสุข

เทศกาลวันเด็กผู้ชาย : คือวันที่ 5 พฤษภาคม เทศกาลนี้จัดขี้นสำหรับเด็กผู้ชายเท่านั้น บ้านไหนที่มีลูกชายจะประดับว่าวปลาคาร์ฟยาว 1-2 เมตรให้ปลิวไสวตามจำนวนบุตรชาย ในบ้านมีการจัดพิธีบูชาตุ๊กตานักรบ ซึ่งประกอบด้วยเสื้อเกราะ หมวกเกราะหรือที่เรียกว่า “โกะงัสสึ นิงเงียว”เพื่ออธิษฐานขอให้บุตรชายที่รักมีสุขภาพแข็งแรง ไร้โรคภัยไข้เจ็บ นอกจากนี้ยังมีการใช้ดอกโชบุและดอกคะชิวะและโมะติ ประดับไว้กับตุ๊กตานักรบที่ชื่อว่า Kabuto และมีการดื่มสาเกฉลองเช่นเดียวกับเทศกาลวันเด็กผู้หญิง

เทศกาลโอะฮานามิ (Ohanami) : เป็นเทศกาลชมดอกซากุระ จัดขึ้นตั้งแต่ต้นเดือน-กลางเดือนเมษายน เป็นงานที่สำคัญงานหนึ่งในฤดูใบไม้ผลิ ชาวญี่ปุ่นจะพากันออกมาชมความงามของดอกซากุระ ซึ่งพร้อมใจกันบานสะพรั่งรับฤดูใบไม้ผลิเป็นสีชมพูตลอดทาง

เทศกาลหิมะ Snow Festival : จัดที่ Sapporo ทุกเดือนกุมภาพันธ์ อากาศที่หนาวเย็น ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมุ่งหน้าสู่เมืองซับโปโร บนเกาะฮอกไกโด เพื่อร่วมสนุกสนานกับเทศกาลหิมะ

 


โรงแรมยอดนิยมใน ญี่ปุ่น ( Hotel In Japan )
Tokyo ( โตเกียว )
Hotel Sunroute Shinjuku Plaza ****
Keio Plaza Hotel ****
Shibuya Granbell Hotel ****
Dormny Inn Asakusa ****
Bluewave Inn Asakusa ****
Chisun Hotel Ueno ***
Oak Hotel **

Osaka ( โอซาก้า )
Swissotel Nankai Osaka Hotel *****
Hotel Nikko Osaka *****
Dormy Inn Shinsaibashi Hotel ****
Hearton Hotel Kita Umeda ****
Shin-Osaka Esaka Tokyu Inn ***
Osaka Floral Inn Namba ***
Namba Oriental Hotel ***

Kyoto ( เกียวโต )
Kyoto Royal Hotel & Spa ****
Seikoro Ryokan *****
Hotel Honnoji ***
Aranvert Hotel ***
Hotel Hokke Club Kyoto ***

Fuji Kawaguchiko Lake ( ทะเลสาบ ฟูจิ คาวากูจิโกะ )
Fuji Lake Hotel ****
Wakakusa no Yado Maruei Hotel ****
Fuji Onsenji Yumedono Hotel ****
Kawaguchiko Station Inn **
Guesthouse Sakuya ** 

สุดยอดแหล่ง ร้านอร่อยใน ญี่ปุ่น ( Eat Around Japan )
Tsukiji Sushi Zen ที่สุดของปลาโอโทโร่ 
Rokkasen Yakiniku เนื้อมัตซึซากะย่างร้อนๆ ละลายในปาก
Izuei Honten ร้านข้าวหน้าปลาไหลย่างแสนอร่อย เก่าแก่กว่า 100 ปี ย่าน Ueno
ร้านปูยักษ์แห่งโอซาก้า หลากหลายเมนูปูยักษ์ อร่อยเทพ
Mizuno Okonomiyaki สุดยอดพิซซ่าญี่ปุ่น หอยเชลล์ยักษ์
Tomoei ข้าวหน้าปลาไหลย่าง 2 ตัวเต็มๆ กล่องของดีเมืองฮาโกเน่
Ippudo Ramen ราเมงซุปกระดูกหมูข้นๆ อันดับ 1 ตลอดกาล
Don Don Yakiniku ลิ้นวัวย่างกับข้าวสวยร้อนๆ ร้านดังโอซาก้า
Steak Land สเต๊กเนื้อโกเบกระทะร้อน นุ่มๆ 
Sushi Zanmai ร้านซูชิชื่อดัง หลากสาขาในโตเกียว
Ichiran Ramen ราเมงข้อสอบ ยากแค่ไหนต้องลอง
Nippon Ichiban Takoyaki ทาโกะยากิ หนวดปลาหมึกยักษ์ as seen on TV
Midori Sushi ซูชิหมุนสายพาน ต้นตำรับแห่งย่าน Meguro คิวยาวมาก
Omosumito ข้าวปั้นห่อสาหร่ายยักษ์ ลูกเดียวจอด ร้านดังย่านอูเอโนะ
เซมเบ้ย่างสด ของอร่อยแห่งเมืองคามาคุระ
Kinryuzan ซาลาเปาทอดชื่อดังแห่งถนน Nakamise Dori
ข้าวกล่องสถานีรถไฟ ของอร่อยราคาประหยัด หิ้วไปกินกันบนชินคันเซ็น
Kimuraya เค้กคัสทาร่ารูปตุ๊กตาร้อนๆ จากเตา
Krispy Kreme สุดยอดโดนัทชาเขียว เข้มข้น อร่อยมาก
รวมรีวิวของอร่อยใน Tokyo Disneyland
รวมรีวิวของอร่อยใน Tokyo Disneysea
พาไปชิมข้าวหน้าลิ้นวัวย่างแสนอร่อย ที่สถานี Hakata, Fukuoka 
Sushi Zanmai Dotonbori พาไปหม่ำมากุโร่เซ็ทอร่อยๆ ละลายในปาก 
Starbuck สาขา Dazaifu จิบกาแฟเย็นๆ ในบรรยากาศร้านแปลกใหม่ 
Ramen Stadium พาไปทานราเมงอร่อยๆ แบบเลือกร้านไม่ถูกเลย 
Shotun Sushi Hakata ซูชิหมุน สด อร่อย ราคาไม่แพง คิวยาวเฟื้อย 
โซบะเย็นจับกัง ชามเท่ากาละมัง ร้านอร่อยเมืองคุมาโมโต้ 
Hiroshima Okonomiyaki พิซซ่าญี่ปุ่นหน้าหอยนางรมยักษ์ รสจัดจ้าน 
Coffee Plaza East เนื้อย่างนุ่มๆ ร้านอร่อยสถานี Aso 
Steakland 2 สเต็กเนื้อโกเบนุ่มๆ ของอร่อยเมืองโกเบ 
ร้านสีส้ม สุดยอดข้าวหน้าเนื้อ อิ่มอร่อย ราคาประหยัดกระเป๋า หาชิมได้ทั่วไปในญี่ปุ่น 
Sushi Endo Jyo Maze ซูชิเทพร้านดังอันดับหนึ่งแห่งตลาดปลาโอซาก้า สด อร่อยจากทะเล 


 

แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมใน ญี่ปุ่น ( Japan Shopping Area )
Shinsaibashi-Suji ถนนสายช้อปปิ้งชื่อดังแห่ง Dotonbori, Osaka
ถนนนากามิเสะ โดริ (Nakamise Dori) ถนนสายสินค้าญี่ปุ่นแห่งวัดอาซากุสะ
ตลาด Ameyokocho ตลาดของถูกชื่อดังแห่ง Ueno
Yamashiroya ร้านของเล่นชื่อดัง ครบทุกอย่าง หลากสาขาในโตเกียว
Yodobashi Camera ตึกยักษ์แห่งอะกิฮาบาราที่รวมสินค้าอิเลคทรอนิคไว้ด้วยกัน
Tokyo Banana & Tokyo Strawberry ขนมอร่อยชื่อดัง ต้องซื้อเป็นของฝาก
Royce Chocolate ช็อคโกแลตทำสด ราคาถูกกว่าไทยครึ่งๆ ซื้อฝากได้ที่ไหน
Shimotori ถนนช้อปปิ้งแห่งเมืองคุมาโมโต้ 
Donki 24 ชม. ร้านช้อปปิ้งชื่อดังย่าน Dotonbori, Osaka ถูกและดี มีทุกอย่าง 

 

สวนสนุก ในประเทศญี่ปุ่น ( Japan Theme Park )
Tokyo Disneyland
Tokyo Disney Sea
Universal Studios Japan

  • ข้อมูลการติดต่อ
  • Email : tour@thaifly.com


มั่นใจ 100% ในบริการ Thaifly.com ไม่ว่าจะเป็น จองทัวร์,ตั๋วเครื่องบิน,บริการแพคเกจทัวร์อื่นๆ ด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรต่างๆ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว
การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอนระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง