สนใจ จองตั๋วนักเรียน ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

สนใจ จองตั๋วนักเรียน ต้องดำเนินการอย่างไรบ้างสนใจ จองตั๋วนักเรียน (Student Fare) ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง


"จองตั๋วนักเรียน ง่ายกว่าที่คิด" ลูกค้าสอบถามเข้ามาสนใจที่จะทำการจองและสำรองที่นั่ง ตั๋วเครื่องบินนักเรียน (Student Fare) ที่จะไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ มีข้อเสนอและข้อแนะนำในการสำรองที่นั่ง จองตั๋วเครื่องบิน เงื่อนไขและเอกสารประกอบการ จองตั๋วนักเรียน (Student Fare) ไปยังประเทศ ต่างๆให้ทางลูกค้าทราบเพื่อเป็นแนวทางปฎิบัติที่เข้าใจได้ง่ายขึ้น

1. การ จองตั๋วนักเรียน (Student Fare) นั้นลูกค้า ต้องมีเอกสารประกอบ คือ วีซ่านักเรียน หรือ วีซ่าสำหรับการไปเรียน หรือศึกษาคอร์สสั้นๆ ในแต่ละประเทศ ที่ลูกค้า อยากจะเดินทางไปเรียนไปศึกษาต่อ ซึ่งในการยื่นวีซ่า ของแต่ละประเทศนั้น ก็จะมีกฎระเบียบและเอกสารที่ใช้ในการยื่นวีซ่าของสถานทูตแต่ละประเทศก็จะแตกต่างกันออกไป

2. เมื่อลูกค้าได้รับการอนุมัติวีซ่า จากทางสถานฑูตแล้ว ก็สามารถทำการจองและสำรองที่นั่ง สำหรับไปเรียนและไปศึกษาต่อได้ สำหรับอายุของ ตั๋วนักเรียน (Student Fare) นั้นจะมีตั้ง แต่ 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน สำหรับอายุของ ตั๋วนักเรียน สำหรับเดินทางนั้นก็จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาของวีซ่าที่ทางสถานทูตอนุมัติให้ทางลูกค้า และประเภทของวีซ่าที่ลูกค้าได้รับการอนุมัติ

3. สำหรับน้ำหนักกระเป๋าของลูกค้า ตั๋วนักเรียน (Student Fare) ท่านที่มี วีซ่านักเรียน นั้นทางสายการบินบางสายจะเพิ่ม น้ำหนักกระเป๋า ให้ อีก 10 กิโลกรัม โดยอัตโนมัติ แต่บางสายการบิน ก็จะให้น้ำหนักเท่ากับตั๋วปกติ ของแต่ละเส้นทาง เช่น การบินไทย ตอนนี้ให้น้ำหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัมสำหรับ ตั๋วนักเรียน (Student Fare) ที่นั่งชั้นประหยัด และ 40 กิโลกรัม ตั๋วนักเรียน สำหรับที่นั่งชั้นธุรกิจในเกือบทุกเส้นทาง หรืออย่างเช่นเส้นทางญี่ปุ่นของ ตั๋วนักเรียน สายการบิน เจแปนแอร์ไลน์ และ ตั๋วนักเรียน สายการบิน ออลนิปปอนแอร์เวย์ ก็จะได้ กระเป๋า 2 ชิ้น ชิ้นละไม่เกิน 23 กิโลกรัม รวมที่โหลดใต้ท้องเครื่องทั้ง 2 ชิ้น คือ 46 กิโลกรัม

4. ในการเปลี่ยนแปลง วันเดินทาง ตั๋วนักเรียน (Student Fare) ขาไปและขากลับ สำหรับ ตั๋วนักเรียน นั้น แต่ละสายการบิน จะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าทางลูกค้า เดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศอะไร และเดินทางโดย สายการบินใด เช่น ถ้าเป็น ตั๋วนักเรียน (Student Fare) การบินไทยเดินทางเป็นตั๋วอายุ 6 เดือน ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางกลับได้ ตามอายุตั๋ว 6 เดือนไม่มีค่าใช้จ่าย ถ้ามีที่นั่งราคาเดิมรองรับ ส่วนสำหรับการเปลี่ยนแปลง วันเดินทางขาไปถ้าเลื่อนวันเดินทางไปให้ช้าลงถ้ามีที่นั่งราคาเดิมรองรับไม่มีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง แต่ถ้าเลื่อนวันเดินทางเที่ยวบินขาไปเร็วขึ้น จะมีค่าใช้จ่าย ในการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นที่ประมาณ 3,000 บาทไม่รวมค่าส่วนต่างราคาที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง ตั๋วนักเรียน (Student Fare) มีข้อกำหนดเงื่อนไขต่างๆในการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของสายการบินและเส้นทางที่ท่านเลือกใช้และเดินทาง

5. เมื่อทราบข้อมูลคร่าวๆ แล้ว ทางท่านผู้ปกครอง หรือน้องๆท่านใดที่สนใจไปศึกษาต่อนั้น ควรจะเริ่ม วางแผน จองตั๋วเครื่องบิน ตั๋วนักเรียน (Student Fare) ล่วงหน้ากันได้เลยค่ะ จัดการเรื่องวีซ่าให้พร้อมและที่สำคัญ หนังสือเดินทางของลูกค้า ต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นะคะ


สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจ จองตั๋วนักเรียน (Student Fare) ที่จะเดินทางไปศึกษาต่อยังประเทศต่างๆทาง ไทยฟลาย ทราเวล มีบริการให้คำปรึกษาและ ตรวจสอบราคาตั๋วนักเรียน เช็คราคาตั๋วนักเรียน ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ www.thaifly.com > ตั๋วเครื่องบิน ในเส้นทางบิน ต่างๆแก่ทางลูกค้าในราคาพิเศษและมีให้เลือกหลากหลายสายการบิน พนักงาน แผนกตั๋วเครื่องบินและโรงแรม ทุกท่าน ยินดีให้คำปรึกษาเรื่อง ตั๋วเครื่องบินนักเรียน (Student Fare) และเช็คราคาให้อย่างเต็มที่ ติดต่อที่ ไทยฟลาย ทราเวล 02 713 8892 กด 1 แผนกตั๋วเครื่องบินและโรงแรม ได้เลยค่ะ "จองตั๋วนักเรียน ง่ายกว่าที่คิด"

ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง