บริษัท Johnson controls ประเทศไทย จำกัด

บริษัท Johnson controls ประเทศไทย จำกัด

บริษัท Johnson controls ประเทศไทย จำกัดจังหวัด : นครนายก


 จัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมและ Sport day ที่ จังหวัด นครนายกโดยมีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า 70 ท่าน โดยบรรยากาศกิจกรรมสันทนาการและทีมบิวดิ้งฟันฝ่าอุปสรรคแบบแอดแวนเจอร์ และ ตกดึกสนุกสนานกันถ้วนหน้ากับคาราโอเกะและโชว์อันตระการตา

ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง