มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด (ประเทศไทย)

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด (ประเทศไทย)

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด (ประเทศไทย)  ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด (ประเทศไทย) ที่ให้ความไว้วางใจ เลือกใช้บริการจากทาง Thaifly Travel ในการจัดกิจกรรม สัมมนาบริษัท เป็นอย่างสูงครับ

ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง