Logistplus Co., Ltd.


Logistplus Co., Ltd.


สถานที่จังหวัด : สระบุรี
 


  ขอขอบคุณ ที่ให้ความไว้วางใจ เลือกใช้บริการจากทาง Thaifly Travel ในการจัดสัมมนา บริษัท Logistplus เป็นผู้ให้บริการ จัดระบบการขนส่งและการควบคุมสินค้า คงคลังให้แก่ผู้ค้าส่งรายใหญ่ ทั้งยังทำการจัดการให้สินค้าถูกจัดส่งไปถึงมือ ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศกว่า 4,000 รายทุกวัน ทำให้ทีมงานและผู้บริหาร Logistplus มีความเชี่ยวชาญและชำนาญในระบบงาน Supply Chain เป็นอย่างดี ทางผู้บริหาร เล็งเห็นความสำคัญ ในการเชื่อมความสัมพันธ์ในองค์กร ความรักองค์กร จึงให้ทาง Thaifly จัด Team Building ให้กับทางบริษัท