PSN Leasing Co., Ltd.


 

PSN Leasing Co., Ltd.


 

สถานที่ : เขาใหญ่

จังหวัด : นครราชสีมา

              ขอขอบคุณ ที่ให้ความไว้วางใจ เลือกใช้บริการจากทาง Thaifly Travel ในการจัดสัมมนา บริษัท PSN Leasing บริการด้านไฟแนนซ์ ลิสซิ่ง สินเชื่อ รถ ซึ่งกำลังพัฒนาเติบโตอย่างรวดเร็ว ทางบริษัท จึงต้องการ ให้ Teambuilding ของเรา จัดสัมมนา ทางวิชาการ ให้ข้อแนะนำ กลยุทธ์ ให้แก่บริษัท เพราะ บริษัท Leasing ตอนนี้มีการแข่งขันสูงมาก วิเคราะห์ปัญหา ในแผนกต่างๆ และ นำมาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกจุด และ กิจกรรม กิจกรรมวอล์คแรลลี่ ให้ได้ความสนุกสนาน และมีความสามัคคีกันในทีม ช่วงกลางคืน จัด Cowboy Cowgirl night party มีการแต่งตัวประกวด กัน ให้เข้ากับ สถานที่ เขาใหญ่ ในบรรยากาศที่หนาวเย็น