Thai Sekisui Foam Co., Ltd.


​​

Thai Sekisui Foam Co., Ltd.


สถานที่ จังหวัด : นครนายก
 


  ขอขอบคุณ ที่ให้ความไว้วางใจ เลือกใช้บริการจากทาง Thaifly Travel ในการจัดสัมมนา Thai Sekisui Foam ทำ Team Building กับเราทุกปี ในครั้งนี้ เป็นครั้งที่3แล้ว ที่ให้ความไว้ใจให้เราจัด กิจกรรม ในครั้งนี้ เป็นฐานกิจกรรม แบบลุยๆ สนุกสนานแนว Extreme Adventure สร้างความเป็น Team Work และ ความแข็งแกร่งของร่างกายด้วย