กระทรวงอุตสาหกรรมสิ่งทอ

กระทรวงอุตสาหกรรมสิ่งทอ


 

 

สถานที่ : อินโดนีเซีย

กระทรวงอุตสาหกรรมสิ่งทอ ศึกษาดูงาน ณ ประเทศอินโดนีเซีย
“สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ” ร่วมกับ “กระทรวงอุตสาหกรรม” พาผู้ประกอบการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาเทคนิคการทำบาติกและหาช่องทางตลาด ณ ประเทศอินโดนีเซีย

ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง