รับจัดกรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว

ขอขอบคุณ.. คุณศุภาวีร์  มากดี (แม็ก)

ขอขอบคุณ.. คุณศุภาวีร์ มากดี (แม็ก)

​   Incentive Group : ทัวร์ดูงานต่างประเทศ ที่ปักกิ่ง ประเทศจีน ขอขอบคุณ.. คุณศุภา..

ขอขอบคุณ.. คุณวรรณา พลอยสุวรรณ และครอบครัว

ขอขอบคุณ.. คุณวรรณา พลอยสุวรรณ และครอบครัว

​​   Promotion Osaka-Tokyo 6 Days ขอขอบคุณ.. คุณวรรณา พลอยสุวรรณ และครอบครัว ..

ขอขอบคุณ.. คุณนภัสนันท์

ขอขอบคุณ.. คุณนภัสนันท์

​   Communic Asia 2008 Group : ทัวร์ดูงาน IT ต่างประเทศ ที่สิงคโปร์ ขอขอบคุณ.. คุณ..

ขอขอบคุณ.. คุณวรรณา ถาวรสิทธิ์

ขอขอบคุณ.. คุณวรรณา ถาวรสิทธิ์

​   Communic Asia 2008 Group : ทัวร์ดูงาน IT ต่างประเทศ ที่สิงคโปร์ ขอขอบคุณ.. คุณ..

ขอขอบคุณ.. คุณธีรพันธ์

ขอขอบคุณ.. คุณธีรพันธ์

​   Communic Asia 2008 Group : ทัวร์ดูงาน IT ต่างประเทศ ที่สิงคโปร์ ขอขอบคุณ.. คุณ..

ขอขอบคุณ.. คุณพรชัย จันทรศุภแสง

ขอขอบคุณ.. คุณพรชัย จันทรศุภแสง

​   Computex Taipei 2008 Group : ทัวร์ดูงาน IT ต่างประเทศ ที่ไต้หวัน ขอขอบคุณ.. คุ..

ขอขอบคุณ.. คุณนันนภา  นันตา (เนท)

ขอขอบคุณ.. คุณนันนภา นันตา (เนท)

​   Incentive Group : ทัวร์ดูงานต่างประเทศ ที่ฮ่องกง ขอขอบคุณ.. คุณนันนภา  นั..

ขอขอบคุณ.. คุณณวรา  จันทร์ศิริ (ขนุน)

ขอขอบคุณ.. คุณณวรา จันทร์ศิริ (ขนุน)

  Incentive Group : ทัวร์ดูงานต่างประเทศ ที่ปักกิ่ง ประเทศจีน ขอขอบคุณ.. คุณณวรา ..

ขอขอบคุณ.. คุณศิริมา  แซ่งจึง (ก้อย)

ขอขอบคุณ.. คุณศิริมา แซ่งจึง (ก้อย)

  Incentive Group : ทัวร์ดูงานต่างประเทศ ที่ปักกิ่ง ประเทศจีน ขอขอบคุณ.. คุณศิริม..

ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง