PHRARAM 9 NETWORK

PHRARAM 9 NETWORK ปักกิ่ง


 

สถานที่ : ปักกิ่ง จีน

พระราม 9 เนทเวอร์ค จัดกิจกรรมหาผู้กล้าท้าล้มหนาวบุกกำแพงเมืองจีน ด้วยอุณหภูมิ ลบ4 องศา สภาพอากาศเป็นเช่นไรก็ไม่ทำให้ผู้กล้านั้นท้อถอย ยังคงอดทนดั้นด้นเป็นผู้พิชิพกำเมืองจีนได้สำเร็จด้วยความภาคภูมิใจ

 

ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง