จัดกรุ๊ปทัวร์อินเดีย:แหล่งมรดกโลกในอินเดีย

จัดกรุ๊ปทัวร์อินเดีย:แหล่งมรดกโลกในอินเดีย

แหล่งมรดกโลกในอินเดีย


 ผลจากที่ประชุมใหญ่สามัญขององค์การยูเนสโก ในปี ค.ศ. 1972 มีมติอย่างท่วมท้นในการก่อตั้ง “Convention concerning the protection of the World Cultural and Natural Heritage” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อกำหนดแหล่งมรดกโลกทั้งทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ รวบรวมแหล่งโบราณคดีและโบราณสถานจากประเทศสมาชิกต่างๆ ที่มีความน่าสนใจเป็นพิเศษและมีคุณค่าในระดับสากล การปกป้องคุ้มครองสิ่งที่เป็นความห่วงใยของมนุษยชาติทั้งมวล และการส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างประเทศและประชาชนในการช่วยกันปกป้องสมบัติสากลเหล่านั้นให้คงอยู่สำหรับคนรุ่นอนาคต

 ซึ่งรายชื่อแหล่งมรดกโลกที่ได้ถูกบันทึกไว้ในขณะนี้มีอยู่ 812 แห่ง รวมทั้งสิ่งมหัศจรรย์ทั้งทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ อันเป็นสมบัติร่วมกันของมนุษยในการร่วมมือกันปกป้องสิ่งซึ่งมีความสำคัญต่อมวลมนุษยชาติ ซึ่งในจำนวนนี้เป็นพื้นที่มรดกโลกทางวัฒนธรรม 628 แห่ง และทางธรรมชาติ 24 แห่ง จาก 137 ประเทศ อินเดียเป็นสมาชิกของมรดกโลกมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1977 และได้ทำงานร่วมมือกับองค์กรนานาชาติอื่นๆ อย่างใกล้ชิด ได้แก่ ICOMOS (International Council on Monuments and Sites), IUCN (International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources) และ ICCROM (International Centre for the study of Preservation and Restoration of Cultural Property) เฉพาะในอินเดียนั้นมีพื้นที่ที่เป็นมรดกโลกทั้งหมด 27 แห่ง ในจำนวนนี้ 22 แห่งเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม และ 5 แห่งเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ดังรายชื่อต่อไปนี้

Cultural Sites
1.    Ajanta Caves

 

2.    Ellora Caves

 

3.    Agra – Fort

 

4.    Agra – Taj Mahal

 

5.    Konark – Sun Temple

 

6.    Mahabalipuram

 

7.    Churches of Old Goa

 

8.    Khajuraho

 

9.    Hampi

 

10.  Fatehpur Sikri

 

11.  Pattadakal

 

12.  Elephanta Caves

  

13.  Great Living Chola Temples

 

14.  Sanchi

  

15.  Humayun’s Tomb

  

16.  Qutb Minar

 

17.  Mahabodhi Temple

18.  Rock Shelters of Bhimbetka

19.  Champaner
20.  Mountain Railway of India
21.  Chhatrapati Shivaji Terminus
22.  Red Fort, Delhi

Natural Sites
1.    Kaziranga National Park
2.    Manas Wildlife Sanctuary
3.    Keoladeo National Park
4.    Sunderbans National Park
5.    Nanda Devi & Valley of Flowers

ที่มาข้อมูล
http://asi.nic.in/asi_monu_whs.asp

ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง