ABAC

                                                                                                                            
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ บางนา สถานที่ : เกาหลีใต้

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญบางนา ดูงานและท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้ ทุกคนได้รับความรู้และสนุกสนานไปกับการท่องเที่ยว
ทริปหน้าไปไหนอีก นักศึกษาคงต้องลุ้นๆกัน

ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง