สวทช.

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)


 

สถานที่ :  เกาหลีใต้

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  จัดโครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี ตัวแทนเยาวชนของประเทศไทยนำดูงาน Seoul International Invention Fair หรือ  SIIF 2013 ) พร้อมทั้งเปิดประสบการณ์ในต่างแดนให้น้องๆ งานนีได้รับทั้งรางวัล ความรู้ ความสนุกสนาน

ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง