PHRARAM 9 NETWORK


PHRARAM 9 NETWORK ปักกิ่ง


 

สถานที่ : ปักกิ่ง จีน

พระราม 9 เนทเวอร์ค จัดกิจกรรมหาผู้กล้าท้าล้มหนาวบุกกำแพงเมืองจีน ด้วยอุณหภูมิ ลบ4 องศา สภาพอากาศเป็นเช่นไรก็ไม่ทำให้ผู้กล้านั้นท้อถอย ยังคงอดทนดั้นด้นเป็นผู้พิชิพกำเมืองจีนได้สำเร็จด้วยความภาคภูมิใจ