รับทำวีซ่าจีน สะดวก รวดเร็ว ครบวงจร

รับทำวีซ่าจีน สะดวก รวดเร็ว ครบวงจร

 

วีซ่าจีน

 

Thaifly ผู้ให้บริการ เรื่องการยื่น VISA รายใหญ่ อันดับ 1 ในประเทศไทย

บริการรับทำ วีซ่าจีน (China Visa) ครบวงจร ที่สะดวก รวดเร็ว ที่สุด
โดยทีมงานมืออาชีพ แผนกวีซ่า ประสบการณ์มากกว่า 30 ปี
ที่จะคอยดูแลจัดการ เตรียมเอกสาร และให้คำแนะนำคุณ แบบผู้รู้จริง
ช่วยให้คุณ ลดโอกาสโดนปฏิเสธวิซ่า ไม่ต้องเสียเวลา เพิ่มโอกาสผ่านสูง ตั้งแต่ครั้งแรก ที่ยื่นขอ VISA

"เรื่อง VISA ไม่ใช่ที่ไหน ก็ทำได้ เลือกตัวจริง อุ่นใจ สะดวก กว่า Thaifly"

วีซ่าจีน | รับทำวีซ่าจีน | China Visa

วีซ่าจีน  รับทำวีซ่าจีน บริการยื่นวีซ่าจีน ( China Visa ) การเดินทางนั้นไปต่างประเทศนั้นมีทั้งเข้าง่ายและยากด้วยกันส่วนมากแล้วก็ต้องใช้วีซ่าในการเดินทางทั้งนั้น วีซ่าจีน ก็เช่นกันหากไม่ผ่านวีซ่าจะไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศได้แต่การจะผ่านวีซ่านั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยเช่นกัน การยื่นขอวีซ่านั้นก็สามารถทำได้โดยการยื่นขอด้วยตนเองที่สถานทูตจีน และต้องรอพิจารณาตามคิว จัดเตรียมเอกสารทุกอย่างให้ครบควรตรวจเช็คเวลาเปิด-ปิดของสถานทูตก่อนออกเดินทางให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันการไปเสียเวลา และจะให้ง่ายกว่านั้นเพียงท่านใช้บริการบริษัทรับทำวีซ่าจีน ที่มีความน่าเชื่อถือมีผลงาน จะเป็นอีกทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับท่านอย่างยิ่งวีซ่าจีน นั้นมีหลายประเภทด้วยกันท่านสามารถเลือกทำวีซ่าตามจุดมุ่งหมายในการเดินทางแต่ละครั้งของท่านได้ ไม่ว่าจะเป็น วีซ่าทำงาน ,วีซ่าเยี่ยมญาติ ,วีซ่านักเรียน ,วีซ่าธุรกิจ ,วีซ่าคู่สมรส ,วีซ่าท่องเที่ยว เป็นต้น เพราะการเลือกประเภทวีซ่า เพื่อเดินทางไปยังประเทศจีน ให้ตรงกับจุดประสงค์ของท่านได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว เพราะเราเป็นมืออาชีพด้านบริการรับยื่นวีซ่าจีน

เอกสารการใช้การขอยื่น วีซ่าจีน

 • พาสพอร์ตที่ต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันแรกที่จะเดินทางไปถึงประเทศจีน และมีหน้าพาสพอร์ตเปล่าๆเหลือไว้อย่างน้อย 2 หน้า ควรทำสำเนาไว้หน้าพาสพอร์ตไว้ด้วย
 •  แบบฟอร์มขอ วีซ่าจีน ดาวน์โหลดและกรอกไปก่อนล่วงหน้าจะได้ไม่เสียเวลาตอนไปยื่นค่ะ
 •  สำเนา passport พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
 •  กรณีเคยได้ วีซ่าจีน มาก่อน ต้องสำเนาหน้า visa ที่เคยได้รับพร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
 •  เอกสารจองตั๋วเครื่องบิน ทั้งขาไปและขากลับ
 •  เอกสารการจองโรงแรม หรือ ทัวร์จีน 
 •  ภาพถ่าย  ขนาด 33 มม. x  44มม. จำนวน 2 ใบ ตามข้างล่างนี้เลย 

 

  

วีซ่าจีน ขอวีซ่าจีน ยื่นวีซ่า บริการรับทำวีซ่าจีน รับทำวีซ่าจีน บริการรับยื่นวิซ่า รับทำวีซ่าจีน  รับยื่นวิซ่า จองวิซ่า

 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม วีซ่าจีน

 

วีซ่าจีน ขอวีซ่าจีน ยื่นวีซ่า บริการรับทำวีซ่าจีน รับทำวีซ่าจีน บริการรับยื่นวิซ่า รับทำวีซ่าจีน  รับยื่นวิซ่า จองวิซ่า

 

ระยะเวลาในการดำเนินการ ขอวีซ่าจีน

 •  แบบทั่วไป :ใช้เวลาทำการประมาณ 4 วันทำการ(กรณีที่เอกสารครบสมบูรณ์ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด )
 •  แบบเร่งด่วน:ใช้เวลาทำการประมาณ 2 วันทำการ(กรณีที่เอกสารครบสมบูรณ์ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด)
 • (สำหรับการยื่นคำร้องกรณีพิเศษ กรุณาสอบถามที่ศูนย์ ทำวีซ่าจีน ด้วยตัวเอง)

ข้อควรระวัง : ยื่นคำร้องแบบเร่งด่วนจะเปิดให้บริการช่วงเช้าถึงเวลา 11.00 น. และรับคืนเอกสารในช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 15.30 น. ของวันถัดไป

 

ค่า วีซ่าจีน

 •  ค่าวีซ่า  ค่าธรรมเนียมกงศุล   รวมทั้งหมด  2,500 บาท 

ประเภทคุณสมบัติของ วีซ่าจีน

 • C เจ้าหน้าที่ของการรถไฟ สายการบินและลูกเรือที่ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างประเทศบนเครื่องบิน บนเรือและการขนส่งทางอากาศ  ตลอดจนครอบครัวของเจ้าหน้าที่ที่ติดตามไปด้วย รวมทั้ง พนักงานขับขี่ยานพาหนะที่ปฏิบัติหน้าที่ขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ
 • Dชาวต่างชาติที่ได้รับอนุมัติให้มาตั้งถิ่นฐานถาวรในประเทศจีน
 • Fชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้  เยี่ยมเยือนทางด้านวัฒนธรรมและเทคโนโลยี หรือทำการวิจัย
 • Gชาวต่างชาติที่ประสงค์เดินทางเข้าประเทศหรือภูมิภาคที่สามโดยผ่านประเทศจีน
 • J1นักข่าวต่างชาติประจำสำนักข่าวจีนที่พำนักระยะยาวในประเทศจีน (พำนักนานกว่า 180 วัน)
 • J2นักข่าวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อทำข่าวระยะสั้น (พำนักไม่เกิน 180 วัน)
 • Lชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อการท่องเที่ยว
 • M ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อติดต่อธุรกิจการค้า
 • Q1สมาชิกครอบครัว (คู่สมรส บิดา-มารดา บุตร คู่สมรสของบุตร พี่-น้อง ปู่ย่าตายาย หลานปู่ย่า-ตายาย  รวมทั้ง บิดา-มารดาของคู่สมรส) ของประชาชนจีน และสมาชิกครอบครัว (คู่สมรส บิดา-มารดา บุตร คู่สมรสของบุตร พี่-น้อง ปู่ย่าตายาย  หลานของปู่ย่า-ตายาย รวมทั้ง บิดา-มารดาของคู่สมรส) ของชาวต่างชาติที่ได้รับอนุมัติให้ตั้งถิ่นฐานถาวรในประเทศจีน ที่ประสงค์เดินทางเข้าไปพำนักอยู่ในประเทศจีนเพื่ออยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว ตลอดจนชาวต่างชาติที่ยื่นขอวีซ่าเข้าไปพำนักในประเทศจีนเนื่องจากได้รับมอบหมายให้เป็นผู้อุปการะเด็ก
 • Q2ญาติของชาวจีนที่ประสงค์เดินทางเข้าประเทศจีนระยะสั้น (ไม่เกิน 180 วัน) เพื่อเยี่ยมญาติชาวจีนที่พำนักอยู่ในประเทศจีน และญาติของชาวต่างชาติที่ประสงค์เดินทางเข้าไปเยี่ยมญาติชาวต่างชาติที่ได้รับอนุมัติให้ตั้งถิ่นฐานถาวรที่ประเทศจีน
 • Rบุคลากรต่างชาติระดับสูงและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ขาดแคลนและที่ประเทศจีนต้องการอย่างเร่งด่วน
 • S1คู่สมรส บิดา-มารดา บุตรที่อายุไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์ บิดา-มารดาของคู่สมรสของชาวต่างชาติที่ประสงค์เดินทางเข้าประเทศจีนระยะยาว (เกินกว่า 180 วัน) เพื่อเยี่ยมญาติชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศจีนที่ทำงาน ศึกษา เป็นต้น  รวมทั้งบุคคลที่จำเป็นต้องพำนักอยู่ในประเทศจีนเพื่อจัดการกิจธุระส่วนตัวอื่นๆ
 • S2สมาชิกครอบครัว (คู่สมรส บิดา-มารดา บุตร คู่สมรสของบุตร พี่-น้อง ปู่ย่าตายาย  หลานปู่ย่า-ตายาย รวมทั้งบิดา-มารดาของคู่สมรส) ของชาวต่างชาติที่ประสงค์เดินทางเข้าไประยะสั้น (ไม่เกิน 180 วัน)  เพื่อเยี่ยมญาติชาวต่างชาติที่ทำงาน  หรือศึกษาอยู่ในประเทศจีน      รวมทั้งชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศจีนเพื่อจัดการกิจธุระส่วนตัวอื่นๆ
 • X1ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อศึกษาระยะยาว (เกินกว่า 180 วัน)
 • X2ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อศึกษาระยะสั้น (ไม่เกิน 180 วัน)
 • Z ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อทำงาน

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าจีน ประเภทอื่นๆ
 

 วีซ่าจีน ประเภท "C"

 • จดหมายรับรองที่ออกโดยบริษัทขนส่งต่างประเทศหรือจดหมายเชิญที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศจีน

 วีซ่าจีนประเภท "D"

 • หนังสือยืนยันสถานะการพำนักถาวรในประเทศจีนของชาวต่างชาติที่ออกโดยกระทรวงรักษาความสงบภายในของจีน(The Ministry of Public Security of China) ทั้งฉบับจริงและฉบับสำเนาหมายเหตุ :เมื่อเดินทางถึงประเทศจีนแล้ว  ผู้ถือวีซ่าประเภทนี้ต้องยื่นเรื่องขอพำนักระยะยาวในประเทศจีนต่อกองงานบริหารกำกับดูแลคนเข้า-ออก ในหน่วยงานรักษาความสงบภายในของรัฐบาลท้องถิ่นซึ่งมีระดับไม่ตํ่ากว่าอำเภอภายใน 30 วัน

 วีซ่าจีนประเภท "F"

 • จดหมายเชิญที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลในประเทศจีน โดยต้องระบุข้อมูลในจดหมายเชิญดังต่อไปนี้ :
 1. ข้อมูลส่วนตัวของผู้ได้รับเชิญ : ชื่อ-นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด 
 2.  ข้อมูลกิจธุระของผู้ได้รับเชิญ : วัตถุประสงค์ของการเดินทางไปประเทศจีน วันที่เดินทางเข้า-ออกประเทศ สถานที่ที่ทำกิจธุระ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ได้รับเชิญกับหน่วยงานที่เชิญหรือผู้เชิญ แหล่งที่มาของค่าใช้จ่าย เป็นต้น
 3.  ข้อมูลของหน่วยงานหรือบุคคลที่เชิญ : ชื่อหน่วยงานหรือชื่อ-นามสกุลของผู้เชิญ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ที่อยู่  ตราประทับของหน่วยงาน  ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามของหน่วยงานหรือบุคคลที่เชิญ 

 วีซ่าจีนประเภท "G"

 • ตั๋วเครื่องบิน (ตั๋วรถ/ตั๋วเรือ) แบบต่อเนื่องสำหรับเดินทางเข้าประเทศหรือภูมิภาคที่สาม ซึ่งยืนยันวันที่เดินทางและที่นั่งเรียบร้อยแล้ว 

 วีซ่าจีนประเภท "J1"

 • จดหมายแจ้งวีซ่าที่ออกให้โดยกรมสารสนเทศ  กระทรวงการต่างประเทศจีน พร้อมหนังสือรับรองอย่างเป็นทางการที่ออกให้โดยสำนักข่าวหรือสื่อที่นักข่าวประจำอยู่ให้ผู้ยื่นขอวีซ่า  ติดต่อกองสารสนเทศของสถานเอกอัครราชทูตจีนหรือสถานกงสุลใหญ่จีนก่อน เพื่อดำเนินการตามระเบียบให้เรียบร้อย

หมายเหตุ เมื่อเดินทางถึงประเทศจีนแล้ว  ผู้ถือวีซ่าประเภทนี้ต้องยื่นเรื่องขอพำนักระยะยาวในประเทศจีนต่อกองงานบริหารกำกับดูแลคนเข้า-ออก ในหน่วยงานรักษาความสงบภายในของรัฐบาลท้องถิ่นซึ่งมีระดับไม่ตํ่ากว่าอำเภอภายใน 30 วัน

 วีซ่าจีนประเภท "J2"

 • จดหมายแจ้งวีซ่าที่ออกให้โดยกรมสารสนเทศ กระทรวงการต่างประเทศจีน หรือหน่วยงานที่ได้รับการมอบอำนาจพร้อมหนังสือรับรองอย่างเป็นทางการที่ออกให้โดยสำนักข่าวหรือสื่อที่นักข่าวประจำอยู่ให้ผู้ยื่นขอวีซ่าติดต่อกองสารสนเทศของสถานเอกอัครราชทูตจีนหรือสถานกงสุลใหญ่จีน เพื่อดำเนินการตามระเบียบให้เรียบร้อย

 วีซ่าจีน ประเภท "L"

เอกสารแสดงแผนการเดินทาง เช่นใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ใบจองโรงแรม ฯลฯ หรือจดหมายเชิญที่ออกโดยหน่วยงานหรือบุคคลในประเทศจีน โดยต้องระบุข้อมูลในจดหมายเชิญดังต่อไปนี้ :

 • ข้อมูลส่วนตัวของผู้ได้รับเชิญ : ชื่อ-นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด 
 • ข้อมูลแผนการเดินทางของผู้ได้รับเชิญ : วันที่เดินทางเข้า-ออกประเทศ สถานที่ที่ไปท่องเที่ยว เป็นต้น
 • ข้อมูลของหน่วยงานหรือบุคคลที่เชิญ : ชื่อหน่วยงานที่เชิญ หรือชื่อ-นามสกุลของผู้เชิญ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ที่อยู่ ตราประทับของบริษัท ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามของหน่วยงานหรือบุคคลที่เชิญ

 วีซ่าจีนประเภท "M"

หนังสือรับรองการจัดกิจกรรมทางธุรกิจที่ออกโดยคู่ค้า  หรือบัตรเชิญจากหน่วยงานที่จัดงานแสดงสินค้าในประเทศจีนโดยต้องระบุข้อมูลในจดหมายเชิญดังต่อไปนี้ :

 •  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ได้รับเชิญ : ชื่อ-นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด 
 •  ข้อมูลกิจธุระของผู้ได้รับเชิญ : วัตถุประสงค์ของการเดินทางไปประเทศจีน วันที่เดินทางเข้า-ออกประเทศสถานที่ที่ทำกิจธุระ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ได้รับเชิญกับหน่วยงานที่เชิญหรือผู้เชิญ แหล่งที่มาของค่าใช้จ่าย
 •  ข้อมูลของหน่วยงานหรือบุคคลที่เชิญ : ชื่อหน่วยงานหรือชื่อ-นามสกุลของผู้เชิญ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ที่อยู่ ตราประทับของบริษัท ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามของหน่วยงานหรือบุคคลที่เชิญ เป็นต้น

 วีซ่าจีนประเภท "Q1"

 • หากประสงค์เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่ออยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว ให้ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ :

1.จดหมายเชิญจากประชาชนจีน  หรือชาวต่างชาติที่ได้รับอนุมัติให้ตั้งถิ่นฐานถาวรและอาศัยอยู่ในประเทศจีนโดยต้องระบุข้อมูลในจดหมายเชิญดังต่อไปนี้:

         1.1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ได้รับเชิญ : ชื่อ-นามสกุล  เพศ  วันเดือนปีเกิด 
         1.2  ข้อมูลกิจธุระของผู้ได้รับเชิญ : วัตถุประสงค์ของการเดินทางไปประเทศจีน วันที่ที่จะเดินทางเข้าประเทศจีน สถานที่ที่พำนักในจีน  ระยะเวลาพำนัก  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ได้รับเชิญกับผู้เชิญ  แหล่งที่มาของค่าใช้จ่าย เป็นต้น
         1.3.  ข้อมูลของผู้เชิญ : ชื่อ-นามสกุลของผู้เชิญ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้  ที่อยู่  ลายเซ็นของผู้เชิญ 

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจีนของผู้เชิญ หรือสำเนาหนังสือเดินทางและใบถิ่นที่อยู่ถาวรของชาวต่างชาติ

3. หนังสือรับรองความสัมพันธ์ในครอบครัว (ใบทะเบียนสมรส สูติบัตร หนังสือรับรองความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ออกโดยหน่วยงานรักษาความสงบภายในของจีนหรือหนังสือรับรองความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ผ่านการรับรองโดยหน่วยงานรับรองเอกสาร)  ทั้งต้นฉบับและสำเนา  เพื่อรับรองความสัมพันธ์ในครอบครัวระหว่างผู้ยื่นขอวีซ่าและผู้เชิญ  (คู่สมรส บิดา - มารดา บุตร คู่สมรสของบุตร พี่-น้อง ปู่ย่า-ตายาย   หลานของปู่ย่า-ตายาย  บิดา-มารดาของคู่สมรส)

 • กรณีได้รับมอบอำนาจให้เป็นผู้อุปการะเด็ก   ต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ :
 1. หนังสือรับรองการมอบอำนาจให้อุปการะเด็กที่ออกโดยสถานเอกอัครราชทูตจีนหรือสถานกงสุลใหญ่จีน หรือหนังสือมอบอำนาจให้อุปการะที่ผ่านการรับรองโดยกระทรวงการต่างประเทศไทยหรือรับรองโดยประเทศจีน
 2. หนังสือเดินทางฉบับจริงพร้อมสำเนาของผู้มอบอำนาจ และหนังสือรับรองความสัมพันธ์ในครอบครัวของเด็กที่ได้รับการอุปการะ   (เช่นใบทะเบียนสมรส   สูติบัตร   หนังสือรับรองความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ออกโดยหน่วยงานรักษาความสงบภายในของจีน  หรือหนังสือรับรองความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ผ่านการรับรองโดยหน่วยงานรับรองเอกสาร)  ระหว่างผู้มอบอำนาจกับเด็กที่ได้รับการอุปการะ
 3.  หนังสือแสดงความยินยอมรับอุปการะเด็ก  พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับอุปการะ
 4.  กรณีบิดา-มารดาเป็นประชาชนจีนทั้งคู่ หรือกรณีบิดา-มารดาของเด็กที่ได้รับการอุปการะ ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นประชาชนจีน จะต้องยื่นหลักฐานรับรองการมีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศที่บิดา-มารดา ผู้ถือสัญชาติจีนขณะคลอดบุตรด้วย

หมายเหตุ :เมื่อเดินทางถึงประเทศจีนแล้ว  ผู้ถือวีซ่าประเภทนี้ต้องยื่นเรื่องขอพำนักระยะยาวในประเทศจีนต่อกองงานบริหารกำกับดูแลคนเข้า-ออก ในหน่วยงานรักษาความสงบภายในของรัฐบาลท้องถิ่นซึ่งมีระดับไม่ตํ่ากว่าอำเภอภายใน 30 วัน

 วีซ่าจีน ประเภท "Q2"

 •  จดหมายเชิญจากประชาชนจีน  หรือชาวต่างชาติที่ได้รับอนุมัติให้ตั้งถิ่นฐานถาวรและอาศัยอยู่ในประเทศจีน โดยต้องระบุข้อมูลในจดหมายเชิญดังต่อไปนี้ :
 1. ข้อมูลส่วนตัวของผู้ได้รับเชิญ : ชื่อ-นามสกุล  เพศ  วันเดือนปีเกิด 
 2. ข้อมูลกิจธุระของผู้ได้รับเชิญ : วัตถุประสงค์ของการเดินทางไปประเทศจีน วันที่ที่จะเดินทางเข้า-ออกประเทศจีนสถานที่ที่ทำกิจธุระ   ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ได้รับเชิญกับผู้เชิญ  แหล่งที่มาของค่าใช้จ่าย เป็นต้น
 3. ข้อมูลของผู้เชิญ : ชื่อ-นามสกุลของผู้เชิญ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ที่อยู่ ลายมือชื่อของผู้เชิญ 
 •  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจีนของผู้เชิญ หรือสำเนาหนังสือเดินทางและใบถิ่นที่อยู่ถาวรของชาวต่างชาติ

 วีซ่าจีนประเภท "R"

บุคลากรต่างชาติระดับสูงและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ขาดแคลน  ซึ่งตรงตามเงื่อนไข และความต้องการในการจ้างที่กำหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลจีน พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบให้เรียบร้อย

 วีซ่าจีนประเภท "S1"  

ให้ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ :

 • (1) จดหมายเชิญจากชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศจีน โดยต้องระบุข้อมูลในจดหมายเชิญดังต่อไปนี้ :
 1.  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ได้รับเชิญ : ชื่อ-นามสกุล  เพศ  วันเดือนปีเกิด
 2.  ข้อมูลกิจธุระของผู้ได้รับเชิญ : วัตถุประสงค์ของการเดินทางไปประเทศจีน วันที่ที่จะเดินทางเข้าประเทศจีนสถานที่ที่พำนัก ระยะเวลาพำนัก  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ได้รับเชิญกับผู้เชิญ  แหล่งที่มาของค่าใช้จ่าย เป็นต้น
 3.  ข้อมูลของผู้เชิญ : ชื่อ-นามสกุลของผู้เชิญ  หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้  ที่อยู่  ลายมือชื่อของผู้เชิญ 
 • (2) สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตการมีถิ่นพำนักในประเทศจีนของชาวต่างชาติ
 • (3) หนังสือรับรองความสัมพันธ์ในครอบครัว   (เช่นใบทะเบียนสมรส  สูติบัตร  หนังสือรับรองความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ออกโดยหน่วยงานรักษาความสงบภายในของจีนหรือหนังสือรับรองความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ผ่านการรับรองโดยหน่วยงานรับรองเอกสาร) ทั้งต้นฉบับและสำเนา เพื่อรับรองความสัมพันธ์ในครอบครัวระหว่างผู้ยื่นขอวีซ่าและผู้เชิญ (คู่สมรส  บิดา-มารดา  บุตรที่อายุไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์  บิดา-มารดาของคู่สมรส)

หมายเหตุ เมื่อเดินทางถึงประเทศจีนแล้ว  ผู้ถือวีซ่าประเภทนี้ต้องยื่นเรื่องขอพำนักระยะยาวในประเทศจีนต่อกองงานบริหารกำกับดูแลคนเข้า-ออก ในหน่วยงานรักษาความสงบภายในของรัฐบาลท้องถิ่นซึ่งมีระดับไม่ตํ่ากว่าอำเภอภายใน 30 วัน

 วีซ่าจีน ประเภท "S2"

หากเป็นการเยี่ยมญาติระยะสั้น ให้ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ :

 •  สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตการมีถิ่นพำนักในประเทศจีนของผู้เชิญ  (หมายถึงชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยในประเทศจีนเพื่อการทำงาน การศึกษาหรือเพื่อการอื่น)
 •  จดหมายเชิญจากผู้เชิญ โดยต้องระบุข้อมูลในจดหมายเชิญดังต่อไปนี้ :

1. ข้อมูลส่วนตัวของผู้ได้รับเชิญ : ชื่อ-นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด ฯลฯ
2. ข้อมูลกิจธุระของผู้ได้รับเชิญ : วัตถุประสงค์ของการเดินทางไปประเทศจีน วันที่ที่เดินทางเข้า-ออกประเทศจีนสถานที่ที่ทำกิจธุระ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ได้รับเชิญกับผู้เชิญ แหล่งที่มาของค่าใช้จ่าย 
3. ข้อมูลของผู้เชิญ : ชื่อ-นามสกุลของผู้เชิญ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ที่อยู่ ลายมือชื่อของผู้เชิญ เป็นต้น

 •  สำเนาหนังสือรับรองความสัมพันธ์ในครอบครัว  (เช่น ใบทะเบียนสมรส  สูติบัตร  หนังสือรับรองความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ออกโดยหน่วยงานความมั่นคงของจีน หรือหนังสือรับรองความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ผ่านการรับรองโดยหน่วยงานรับรองเอกสาร) เพื่อรับรองความสัมพันธ์ในครอบครัวระหว่างผู้ยื่นขอวีซ่าและผู้เชิญ (คู่สมรส บิดา-มารดา บุตร  คู่สมรสของบุตร  พี่-น้อง  ปู่ย่า-ตายาย   หลานของปู่ย่า-ตายาย   บิดา-มารดาของคู่สมรส)หากประสงค์เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อกิจธุระส่วนตัว  จะต้องยื่นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกิจธุระส่วนตัวนั้นๆ ตามที่เจ้าหน้าที่กงสุลร้องขอ

 วีซ่าจีนประเภท "X1"

 •  หนังสือตอบรับการเข้าเรียนที่ออกโดยสถานศึกษาในประเทศจีน ทั้งฉบับจริงและสำเนา
 • แบบฟอร์มขอวีซ่านักเรียนต่างชาติในจีน"(JW201 หรือ JW202)  ทั้งฉบับจริงและสำเนา

หมายเหตุ เมื่อเดินทางถึงประเทศจีนแล้ว  ผู้ถือวีซ่าประเภทนี้ต้องยื่นเรื่องขอพำนักระยะยาวในประเทศจีนต่อหน่วยงานบริหารกำกับดูแลคนเข้า-ออก ในหน่วยงานรักษาความสงบภายในของรัฐบาลท้องถิ่นซึ่งมีระดับไม่ตํ่ากว่าอำเภอภายใน 30 วัน

 วีซ่าจีนประเภท "X2"

 • หนังสือตอบรับการเข้าเรียนที่ออกโดยสถานศึกษาในประเทศจีน  ทั้งฉบับจริงและสำเนา

 วีซ่าจีน ประเภท "Z"

ให้ยื่นเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ :

 •  "ใบอนุญาตประกอบอาชีพสำหรับชาวต่างชาติ"และ"จดหมายเชิญจากหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ"หรือ"จดหมายยืนยันการเชิญ"ที่ออกโดยองค์กรทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคมของจีน
 • "ใบยืนยันการเชิญผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ"ที่ออกโดยกรมผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศแห่งชาติ และ "จดหมายเชิญจากหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ"หรือ"จดหมายยืนยันการเชิญ"
 •  "หนังสือรับรองตัวแทนองค์กรประจำแบบถาวร"ขององค์กรต่างประเทศ (ภูมิภาค) ที่ออกโดยหน่วยงานบริหารอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมและ"จดหมายเชิญจากหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ"หรือ"จดหมายยืนยันการเชิญ"
 • . หนังสืออนุมัติการจัดแสดงทางศิลปะและวัฒนธรรมเชิงพาณิชย์ที่ออกโดยองค์กรบริหารทางวัฒนธรรม (สำหรับนักแสดงที่มาจัดแสดงในจีนเชิงพาณิชย์เท่านั้น) หรือ"จดหมายเชิญจากหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ" หรือ "จดหมายยืนยันการเชิญ"ที่ออกโดยหน่วยงานกิจการต่างประเทศระดับมณฑล  (เขต / เมือง)
 • "จดหมายเชิญชาวต่างชาติเพื่อทำงานปิโตรเลียมนอกชายฝั่งของสาธารณรัฐประชาชนจีน"ที่ออกโดยบริษัทน้ำมันนอกชายฝั่งแห่งชาติของจีน
วีซ่าจีน | ประเภท วีซ่าท่องเที่ยว, Tourist Visa

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่าจีน

 •  หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี) โดยเล่มจะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 3หน้า
 •  รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด 2นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ห้ามพื้นหลังเป็นสีเลือดหมูหรือแดงเข็มโดยเด็ดขาด
 •  สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ใบหย่า และ ทะเบียนสมรสต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น / สำเนาสูติบัตร          
 •  หนังสือรับรองการทำงาน (ผู้ที่เข้าจีนครั้งแรก และชาวต่างชาติ) 
 •  ใบจองที่พัก/โรงแรม หากพักกับญาติให้ขอเอกสาร ที่ระบุว่าจะมาพักอยู่ด้วย พร้อม หน้า passport ของผู้ที่จะไปพักอยู่ด้วย
 •  ใบจองตั่วเครื่องบิน ตามวันที่เดินทางไปกลับ
 •  สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว หรือเดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง
 •  สำเนา book bank หน้าแรกและหน้าสุดท้าย ( มียอดเงินคงเหลือมากกว่า 50,000บาท ) *กรณีไม่เคยขอวีซ่าจีน หรือเคยขอวีซ่าแต่เกินกว่า2ปีขึ้นไป
 •  แบบฟอร์มวีซ่า กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นชื่อ 1 ชุด
วีซ่าจีน | ประเภท วีซ่าธุรกิจ, Business Visa

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่าจีน

 •  (เฉพาะคนไทย) ใช้จดหมายเชิญจากจีน และจดหมายรับรองจากออฟฟิศที่กรุงเทพฯ ยื่นเป็น BUSINESS VISA ได้แต่ชนิดวีซ่าจะได้แค่ SINGLE ENTRY อายุวีซ่า 3 เดือนโดยอยู่ในจีนได้ไม่เกิน 30 วัน สำหรับ DOUBLE ENTRY(เข้า-ออก 2 ครั้ง) ต้องขอเป็น CASE BY CASE และขึ้นอยูกับดุลยพินิจของสถานฑูตว่าจะให้หรือไม่แต่ถ้าเป็น MULTIPLE ENTRY จะต้องมีใบ AUTHORIZATION จากจีนแฟ็กซ์มาเท่านั้นคนต่างชาติ  จะยื่นBUSINESS VISA ได้ต่อเมื่อมีใบ AUTHORISE ตัวจริงส่งมาจากจีน (แฟ็กซ์ใช้ไม่ได้)
 •  รูปถ่าย 2 นิ้วสี 1 รูป (ถ้าเป็นคนอเมริกันใช้ 2 รูป) พื้นหลังต้องไม่ใช่สีเลือดหมู(แดงเข้ม)
 •  ต่างชาติ ต้องใช้ Work Permit ตัวจริงในการยื่นวีซ่าแบบธุรกิจ (วีซ่าท่องเที่ยวไม่ต้องใช้)
 •  พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี) 
 •   ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ  1 ชุด ยกเว้นคนอเมริกันใช้  2 ชุด
 •   ใช้เวลาทำการ 4 วัน /ด่วน 2 วัน และด่วน 1 วัน (ไม่รวมวันรับเอกสาร และส่งคืนพาสปอร์ต)
 •  วีซ่านักข่าวมีอายุแค่ 15 วันนับจากวันรับเล่ม (หากยื่นล่วงหน้า ต้องนับด้วยว่าครอบคลุมวันเดินทางหรือไม่)

วีซ่าจีน | ประเภท วีซ่านักเรียน, Student Visa

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่าจีน

 •  หนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันที่เดินทาง และ ต้องมีหน้าว่างมากกว่า 2 หน้า
 •  รูปถ่ายหน้าตรงสีหรือขาว-ดำ ขนาด 2 x 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว จำนวน 2 ใบ
 •  ใบคำร้องในการขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
 •  หนังสือตอบรับจากสถาบันการศึกษาในประเทศจีน (Entrance Notice) และ Foreign Student Visa Application Form (JW201 หรือ JW202 ทั้งฉบับจริง และสำเนา 1 ชุด)
 •  สำเนาใบตรวจร่างกาย พร้อมเอกสารตัวจริง (สำหรับผู้ที่สมัครเรียนตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป)
 •  ในกรณีที่นักเรียนหรือผู้ปกครองเปลี่ยนชื่อและนามสกุล ควรนำใบเปลี่ยนชื่อ/ นามสกุลไปแปลเป็นภาษาอังกฤษและประทับรับรองที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมสำเนา 1 ชุด
   

ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่น ขอวิซ่าจีน

 •  เวลาทำการสถานฑูต จันทร์-ศุกร์ เวลายื่น-รับ : 09.00 น. - 15.00 น.

 •  เวลารับ : 09.00 น. - 16.00 น.
 •  การ ทำ วีซ่าจีน ปกติ จะนัดให้มารับ passport ในอีก 4 วันทำการ
 •  วันที่ยื่นเอกสารขอ visa ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใด ๆ
 •  ประเทศที่มีวีซ่าเข้าจีนแล้ว ไม่ต้องทำวีซ่าอยู่ได้ 14 วัน คือ ญี่ปุ่น, สิงคโปร์, บรูไน
 •  หนังสือเดินทางข้าราชการเล่มสีน้ำเงินไม่ต้องทำวีซ่าอยู่ได้ 30 วันหรือ 60 วันขึ้นอยู่กับต.ม.ที่จีน

 

วิธีการเดินทางไปสถานฑูตจีน

 •  รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลงสถานีเพชรบุรี ทางออกที่ 2 เดินตรงมาเรื่อยๆประมาน 600 เมตร จากนั้นมองหาตึก ททท. (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) อยู่ทางซ้ายมือ ถัดไปไมเกิน 50 เมตร ท่านจะเห็นตึกธนภูมิอยู่ข้างหน้า
 •  รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีนานา ต่อวินมอไซค์ได้ครับ สำหรับผู้ที่รีบหรือไม่อยากเดินไกล เพราะสถานีห่างจากตึกประมาน 1 กิโลเมตร
 •  แอร์พอร์ตลิ้ง สถานีมักกะสัน ห่างจากตึกประมาน 500 เมตร
 •  รถเมล์ สาย 11, 23, 38, 58, 60, 72, 93 และ113
 •  รถยนต์ส่วนตัว สามารถนำรถมาจอดได้ที่ตึกธนภูมิเลยครับ
 •  เรือโดยสาร คลองแสนแสบ ลงท่าเรือนานาเหนือ

 

ข้อตกลงในการใช้ บริการทำวีซ่า กับ Thaifly 

 • ทางบริษัท Thaifly Travel Co.,Ltd. ขอแจ้งข้อตกลงการใช้ บริการทำวีซ่า ของ Thaifly.com กับลูกค้าทุกท่าน เพื่อให้การตกลงซื้อขายบริการใดๆจากบริษัทฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้ 
 •  เตรียมเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ให้ครบถ้วนตามที่พนักงานแจ้งให้ท่านทราบ 
 •  ระยะเวลาการยื่นวีซ่า จะเริ่มนับจากทางบริษัทได้รับเอกสารจากลูกค้าครบถ้วน
 •  หากมีการปลอมแปลงเอกสารใดๆ หรือ บิดเบือนข้อความในเอกสาร ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี
 •  หากลูกค้าไม่ผ่านพิจารณาวีซ่าจากสถานทูต ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี เนื่องจากการพิจารณาเป็นดุลยพินิจของสถานทูตเป็นที่สิ้นสุด
 •  โปรดตรวจสอบ อายุการใช้งานของหนังสือเดินทาง ( Passport) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป
 •  กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ ในลักษณะลายลักษณ์อักษร บริษัทฯ ถือว่าท่านได้รับทราบเงื่อนไขและข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี
 •  หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ กรุณาสอบถามพนักงาน " แผนกกรุ๊ปเหมา และ วีซ่า ที่ท่านติดต่อได้ตลอดเวลาทำการของบริษัทฯ 
 •  ระหว่างเวลา 08.30 - 18.00 น ในวันจันทร์ - ศุกร์ และในวันเสาร์ ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. ได้ทางโทรศัพท์ 02 713 8992 กด 3 และโทรสาร 02 745 7322
 •  การดำเนินการขอวีซ่า Visa บริษัทมีหน้าที่ดูแลเอกสาร และดำเนินการเกี่ยวกับยื่นเอกสารให้กับสถานทูตเพื่อพิจารณาวีซ่า Visa แต่ผลการพิจารณาวีซ่า Visa ขึ้นอยู่กับสถานทูตของแต่ละประเทศเท่านั้น
 •  กรณีลูกค้าที่ดำเนินการยื่นวีซ่า  Visa แล้ว แต่หากสถานทูตปฏิเสธวีซ่าลูกค้า (วีซ่าไม่ผ่าน) ลูกค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมของสถานทูตเองในครั้งต่อไปเอง เนื่องจากการพิจารณาให้วีซ่านั้น เป็นดุลยพินิจของสถานทูต
 •  กรณีลูกค้าชำระค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการยื่นวีซ่า แล้ว จะไม่สามารถขอคืนเงินจากบริษัทไม่ว่ากรณีใดๆ

 • แผนกตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และรับทำวีซ่า
  •  คุณ แพน
  • LINE ID: @thaifly1 (อย่าลืมใส่ @ ข้างหน้าด้วยนะคะ)
  • 083-988-2512
  •  pan@thaifly.com
  •  Email : info@thaifly.com


มั่นใจ 100% ในบริการ Thaifly.com ไม่ว่าจะเป็น จองทัวร์,ตั๋วเครื่องบิน,บริการแพคเกจทัวร์อื่นๆ ด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรต่างๆ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว
การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอนระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง