รับทำวีซ่าเดนมาร์ค สะดวก รวดเร็ว ครบวงจร

รับทำวีซ่าเดนมาร์ค สะดวก รวดเร็ว ครบวงจร

 

วีซ่าเดนมาร์ก

 

Thaifly ผู้ให้บริการ เรื่องการยื่น VISA รายใหญ่ อันดับ 1 ในประเทศไทย

บริการรับทำ วีซ่าเดนมาร์ก (Denmark Visa) ครบวงจร ที่สะดวก รวดเร็ว ที่สุด
โดยทีมงานมืออาชีพ แผนกวีซ่า ประสบการณ์มากกว่า 30 ปี
ที่จะคอยดูแลจัดการ เตรียมเอกสาร และให้คำแนะนำคุณ แบบผู้รู้จริง
ช่วยให้คุณ ลดโอกาสโดนปฏิเสธวิซ่า ไม่ต้องเสียเวลา เพิ่มโอกาสผ่านสูง ตั้งแต่ครั้งแรก ที่ยื่นขอ VISA

"เรื่อง VISA ไม่ใช่ที่ไหน ก็ทำได้ เลือกตัวจริง อุ่นใจ สะดวก กว่า Thaifly"

วีซ่าเดนมาร์ก | รับทำวีซ่าเดนมาร์ก | Denmark Visa

วีซ่าเดนมาร์ก รับทำวีซ่าเดนมาร์ก บริการยื่นวีซ่าเดนมาร์ก  (Denmark Visa) | การเดินทางนั้นไปต่างประเทศนั้นมีทั้งเข้าง่ายและยากด้วยกันส่วนมากแล้วก็ต้องใช้วีซ่าในการเดินทางทั้งนั้น
วีซ่าเดนมาร์กก็เช่นกันหากไม่ผ่านวีซ่าจะไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศได้แต่การจะผ่านวีซ่านั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยเช่นกัน การยื่นขอวีซ่านั้นก็สามารถทำได้โดยการยื่นขอด้วยตนเองที่สถานทูตเดนมาร์ก และต้องรอพิจารณาตามคิว จัดเตรียมเอกสารทุกอย่างให้ครบควรตรวจเช็คเวลาเปิด-ปิดของสถานทูตก่อนออกเดินทางให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันการไปเสียเวลา และจะให้ง่ายกว่านั้นเพียงท่านใช้บริการบริษัทรับทำวีซ่าเดนมาร์ก ที่มีความน่าเชื่อถือมีผลงาน จะเป็นอีกทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับท่านอย่างยิ่งวีซ่าเดนมาร์ก นั้นมีหลายประเภทด้วยกันท่านสามารถเลือกทำวีซ่าตามจุดมุ่งหมายในการเดินทางแต่ละครั้งของท่านได้ ไม่ว่าจะเป็น วีซ่าทำงาน ,วีซ่าเยี่ยมญาติ ,วีซ่านักเรียน ,วีซ่าธุรกิจ ,วีซ่าคู่สมรส ,วีซ่าท่องเที่ยว เป็นต้น เพราะการเลือกประเภทวีซ่า เพื่อเดินทางไปยังประเทศเดนมาร์ก ให้ตรงกับจุดประสงค์ของท่านได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว เพราะเราเป็นมืออาชีพด้านบริการรับยื่นวีซ่าเดนมาร์ก

วีซ่าเดนมาร์ก | ประเภท วีซ่าท่องเที่ยว, Tourist Visa

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่าเดนมาร์ก
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document หนังสือเดินทาง / ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี) / พร้อมสำเนาทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว / 2 รูป (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น)
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวัน เดือน ปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง)
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของบริษัท) และ หลักฐานการเงินของบริษัท (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document สำเนาบัตรประชาชน
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document สำเนาทะเบียนบ้าน
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ส่วนตัวหรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวพร้อมสมุด (ตัวจริง) / (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ)
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document สำเนาใบสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะ (ถ้ามี) / (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) / (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุ0ไม่ถึง 20 ปี) / (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document เอกสารการสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document ใบจองโรงแรม
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document ประกันการเดินทาง
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document เบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือ (ของผู้เดินทาง)


ประเภทรูปถ่าย
ระเบียบใหม่เรื่องขนาดของรูปถ่ายที่ใช้ยื่นคำร้องขอวีซ่า หลังจากที่สถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์กได้ติดตั้งระบบใหม่เพื่อใช้สแกนข้อมูลชีวภาพ รวมทั้งรูปถ่ายสำหรับการยื่นขอวีซ่านั้น ขอเรียนให้ทราบว่ารูปถ่ายที่ใช้ยื่นเพื่อขอคำร้องต้องเป็นรูปถ่ายขนาด 35 x 45 มม. เท่านั้น และขนาดความยาวของศีรษะไม่ควรเกิน  30 - 36 มม. นับจากความยาวจากคางไปถึงส่วนบนสุดของผมรูปถ่ายต้องเป็นรูปสีและฉากต้องเป็นสีสว่าง


ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศเดนมาร์กได้รับคำสั่งจากสถานทูตเอกอัครราชทูตเดนมาร์ก เพื่อแจ้งให้ผู้สมัครที่ยื่นขอวีซ่าซึ่งคำร้องไม่ได้รับการยอมรับว่าหากรูปถ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น 
ผู้สมัครอาจต้องถ่ายรูปใหม่ให้ถูกต้องตามระเบียบทั้งหมดก่อนที่จะยื่นคำร้องขอวีซ่ากับศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม  ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้บนป้ายประกาศที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศเดนมาร์ก

วีซ่าเดนมาร์ก| ประเภท วีซ่าธุรกิจ, Business Visa

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่าเดนมาร์ก
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document แบบฟอร์ม 1 ชุด 
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document Passport เล่มจริงที่อายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างอย่าง 3 หน้า พร้อมสำเนาหน้าแรกและสำเนาหน้าพาสปอร์ตที่มีตรา ประทับและวีซ่าเข้าประเทศต่าง ๆ (ถ้ามี Passport เล่มเก่าให้แนบมาด้วย) 
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document รูปถ่ายสีขนาด 3.5 cm.  x  4.5 cm.  2 ใบ พื้นฉากหลังสีขาว 
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document  จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้าง ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นลูกจ้าง (พร้อมข้อมูลตามในสัญญาว่าจ้างต้องระบุเงินเดือนและวันหยุด) ในกรณีที่ผู้สมัครมีบริษัทเอง ต้องแสดงหนังสือทะเบียนการค้า (สำเนา) 
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document จดหมายเชิญจากบุคคลอ้างอิงซึ่งระบุจุดประสงค์ในการเยี่ยมเยียน ในจดหมายเชิญควรระบุข้อมูลการติดต่อก่อนหน้านี้ระหว่างผู้เชิญกับผู้สมัคร รวมถึงว่ารู้จักกันเมื่อไรและได้อย่างไรโดยละเอียด - ทั้งในประเทศเดนมาร์กและประเทศในกลุ่มเชงเก้น 
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document เอกสารที่ระบุว่าหน่วยงานธุรกิจของผู้สมัครนั้นได้จดทะเบียนถูกต้องในประเทศ รวมถึงการระบุอย่างชัดเจนว่าธุรกิจประเภทใดที่บริษัทของผู้สมัครได้จดทะเบียนไว้ (สำเนา) 
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document เอกสารจากนายจ้างที่ระบุว่าผู้สมัครทำงานในตำแหน่งใดในบริษัท และทำงานมานานเท่าไร รวมถึงวัตถุประสงค์ที่ต้องการเดินทางไปประเทศเดนมาร์กและประเทศในกลุ่มเชงเก้น 
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document สมุดบัญชีของผู้สมัครและของบริษัท หรือ หลักฐานทางการเงินต่าง ๆ เอกสารจากทางธนาคารหรือจากพนักงานบัญชี ซึ่งระบุสถานะทางการเงินของบริษัท ในบางกรณีอาจจำเป็นต้องแสดง เอกสารที่แสดงรายการทางธุรกรรมของบัญชีในช่วงเวลาหนึ่ง 
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document สำเนาทะเบียนบ้าน + สำเนาบัตรประชาชน 
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี) ทั้งต้นฉบับ และสำเนา
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document เอกสารยืนยันการจองตั๋วเครื่องบิน/รถไฟ/เรือ รวมถึงกลุ่มประเทศเชงเก้นอื่นๆ ในกรณีที่ผู้สมัครต้องการเดินทางไปยังประเทศ
อื่นๆในการเดินทางเดียวกันด้วย (สำเนา) 
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document เอกสารยืนยันการจองโรงแรมทั้งในประเทศเดนมาร์ก หรือประเทศอื่นๆ ที่ผู้สมัครจะเดินทางเข้าในครั้งเดียวกันนั้น (สำเนา)
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document ประกันการเดินทาง วงไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท ( Medical Insurance ) 
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document ใช้เวลายื่น 15 วันทำการ 


วีซ่าติดต่อธุรกิจ
ขั้นตอนการดำเนินการยื่นคำร้องขอวีซ่า ระหว่างฤดูกาลท่องเที่ยวโปรดทราบว่าระยะเวลาการดำเนินการระหว่างฤดูกาลท่องเที่ยวนั้น เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ไปจนถึงเดือนสิงหาคม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้:

กรณีที่สถานฑูตเดนมาร์กในไทยสามารถอนุมัติใบสมัครได้ (อนุมัติโดยทางสถานทูตแล้ว) – ใช้ระยะเวลาประมาณ 15 วันทำการ จากการยื่นคำร้องที่ครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมกับเอกสารที่เหมาะสมที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าวีเอฟเอส กรุณายื่นคำร้องโดยเผื่อเวลาล่วงหน้าด้วยในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวในกรณีหากตารางการเดินทางหรือเอกสารอื่นๆไม่ครบถ้วน จะไม่มีการดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้นจนกว่าจะยื่นเอกสารทุกอย่างครบอีกครั้ง
กรณีที่เอกสารต้องส่งไปทำที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเดนมาร์ก (ดีไอเอส) – ตรวจสอบระยะเวลาการดำเนินการได้ที่ และ เพิ่มระยะเวลาอีก 2 สัปดาห์ในการดำเนินการที่สถานทูตหลังจากทางสถานทูตได้รับการติดต่อจากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเดนมาร์กเรื่องผลของการพิจารณา ทางสถานทูตจะแจ้งให้ผู้ยื่นคำร้องทราบภายในเวลาประมาณ 5 วันทำการ 

- การยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกประเภทจะต้องมีลายเซ็นของผู้ยื่นและจะต้องยื่นด้วยตนเองเท่านั้น
จะต้องกรอกทุกช่องในแบบฟอร์มใบคำร้องให้ครบถ้วนและถูกต้อง มิฉะนั้นใบสมัครจะถูกปฏิเสธ
สถานทูตขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารเพิ่มเติมและ/หรือข้อมูลเมื่อต้องการดำเนินการตามขั้นตอนการสมัครหากผู้สมัครไม่ได้ถือสัญชาติไทย จะต้องพำนักถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทย บนพื้นฐานวีซ่าของประเทศไทยหรือใบอนุญาตทำงาน และวีซ่าพำนักถาวรในประเทศไทย
ระยะเวลาในการดำเนินการสำหรับผู้สมัครที่ทางสถานฑุเป็นผู้อนุมติคำร้องที่ประเทศไทย : ใช้ระยะเวลา 15 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่เอกสารครบ ในกรณีที่คำร้องจะต้องถูกส่งไปที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเดนมาร์ก ระยะเวลาดำเนินการจะนานมากขึ้น หากต้องการทราบข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับระยะเวลาการดำเนินการ กรุณาตรวจสอบได้โดยตรงที่เว็บไซต์ของกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเดนมาร์ก กรุณาอ่านบันทึกที่ด้านล่างตรง “อ้างอิงเพิ่มเติมสำหรับชาวเดนมาร์ก” สถานทูตจะบอกกล่าวผู้ยื่นคำร้องโดยตรงเกี่ยวกับการพิจารณาตัดสินใจของกองตรวจคนเข้าเมือง
เมื่อวีซ่าได้รับการอนุมัติ ผู้ยื่นคำร้องจะต้องเรียนให้สถานทูตทราบถึงตารางการเดินทาง กรุณาตรวจสอบในโฟลเดอร์การรับวีซ่าหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

*** สถานทูตขอแนะนำผู้ยื่นคำร้องทุกท่านว่า อย่าซื้อบัตรโดยสารเดินทางจนกว่าทางสถานทูตจะยืนยันว่าวีซ่าของท่านจะได้รับการออกอย่างแน่นอน

แบบฟอร์มวีซ่าธุรกิจ

   

วีซ่าเดนมาร์ก | ประเภท วีซ่านักเรียน, Student Visa

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่าเดนมาร์ก
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document Application Form (ST1)  โดยเเบบฟอร์มจะมีสองส่วน ส่วนเเรกเป็นข้อมูลของนักศึกษาเอง ส่วนที่สองเป็นข้อมูลของสถานศึกษา ซึ่งส่วนที่สองนี้เราต้องรอให้มหาวิทยาลัยส่งมาให้ เขาจะส่งมาให้พร้อมกับใบตอบรับเข้าศึกษา ทางจดหมายเเละอีเมลล์
จดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยจะส่งมาให้ที่บ้านหรือส่งมาทางอีเมลล์ เอกสารเเสดงการจ่ายค่าเทอม เทอมเเรกหรือปีเเรก เป็นเอกสารจ่ายเงินจากธนาคารที่เราสั่งจ่ายมหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document รูปถ่าย 2 รูป Passport Size เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document พาสปอร์ตตัวจริงเเละสำเนาทุกหน้า
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document เอกสารการจ่ายค่าทำเนียมวีซ่าโดยเราต้องเข้าไปขอ Case Order ID ก่อน เเละทำการจ่ายเงินใน เว็บไซต์
https://www.nyidanmark.dk/en-us/coming_to_dk/fee/fee.htm
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document เอกสารทางด้านการเงิน Bank Statement ว่าเราสามารถมีทุนเพียงพอในการใช้จ่ายระหว่างเรียนซึ่งกำหนดขั้นต่ำว่าควรมีอย่างน้อย 50,000 DKK ต่อปี หรือประมาณ 300,000 บาทต่อปี เรียนสองปี ก็ควรมีเงินในบัญชีอย่างน้อยประมาณ 600,000 บาท เงินส่วนนี้ไม่รวมค่าเทอม

เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document ระยะเวลาในการขอวีซ่า เราจะได้รับรับวีซ่านักเรียน( Resident Permit) ภายในหนึ่งเดือนเเละนานสุดไม่เกินสองเดือน ระยะเวลาของวีซ่า (Resident Permit) จะออกให้ตามระยะเวลาของการเรียนที่มหาวิทยาลัยกำหนด เเละจะบวกเพิ่มกับระยะเวลา 6 เดือนในระหว่างการหางานหลังเรียนจบ (Green Card for Students) ให้ด้วยเรายังสามารถต่ออายุวีซ่าเราเพิ่มอีกได้เช่นกัน
 

แบบฟอร์มวีซ่านักเรียน


 

อัตราค่าบริการทำวีซ่าเดนมาร์ค / ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดนมาร์ค
                  ประเภทวีซ่า                       ค่าธรรมเนียม 
?(ผู้ใหญ่)
ค่าธรรมเนียม 
(เด็ก 06-12 ปี)
ค่าธรรมเนียม 
(เด็ก 00-05 ปี)
ค่าธรรมเนียม
  (บาท / ท่าน)
ระยะเวลา
(วันทำการ)
หมายเหตุ
 วีซ่าขั่วคราว Non-Immigrant / temporaray Visit
 วีซ่าท่องเที่ยว,Tourist Visa (Single) 3,190 2,190 ไม่เสียค่าธรรมเนียม 2,160 10-15 วันทำการ เด็ก 6-11 ปีโชว์ตัว
 วีซ่าท่องเที่ยว,Tourist Visa (Multiple) XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX
 วีซ่าธุรกิจ, Business Visa XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX
 วีซ่าทำงานชั่วคราว,Worker Visa XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX
 วีซ่านักเรียน,Student Visa XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX
 วีซ่าเยี่ยมญาติ, Visitor Visa XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX
 วีซ่าเยี่ยมญาติ, Visitor Visa XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX
 วีซ่าถาวร Immigrant / Settlement Visa (Family, Fiance and Marriage)
 วีซ่าคู่หมั้น , Fiance Visa XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX
 วีซ่าคู่สมรส , Marriage Visa XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX
 วีซ่าครอบครัว , Family Visa XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX
* ค่าธรรมเนียมวีซ่า / ค่าบริการวีซ่า ดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยน ตามประกาศสถานทูต โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *
* การนับอายุเด็ก ใช้วัน/เดือน/ปีเกิด ตามหน้าพาสสปอร์ต และวันที่เดินทาง เป็นเกณฑ์ในการนับอายุ *
*
ค่าธรรมเนียมวีซ่า / ค่าบริการวีซ่า ที่แสดงข้างต้น เป็น ค่าธรรมเนียมวีซ่า / ค่าบริการวีซ่า ต่อท่าน **

ข้อตกลงในการใช้ บริการทำวีซ่า กับ Thaifly.com
ทางบริษัท Thaifly Travel Co.,Ltd. ขอแจ้งข้อตกลงการใช้ บริการทำวีซ่า ของ Thaifly.com กับลูกค้าทุกท่าน เพื่อให้การตกลงซื้อขายบริการใดๆจากบริษัทฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้ 

ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์ กับ Thaifly.com,Thaifly.com,ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์,แพคเกจทัวร์ เตรียมเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ให้ครบถ้วนตามที่พนักงานแจ้งให้ท่านทราบ 
ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์ กับ Thaifly.com,Thaifly.com,ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์,แพคเกจทัวร์ ระยะเวลาการยื่นวีซ่า จะเริ่มนับจากทางบริษัทได้รับเอกสารจากลูกค้าครบถ้วน
ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์ กับ Thaifly.com,Thaifly.com,ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์,แพคเกจทัวร์ หากมีการปลอมแปลงเอกสารใดๆ หรือ บิดเบือนข้อความในเอกสาร ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี
ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์ กับ Thaifly.com,Thaifly.com,ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์,แพคเกจทัวร์ หากลูกค้าไม่ผ่านพิจารณาวีซ่าจากสถานทูต ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี เนื่องจากการพิจารณาเป็นดุลยพินิจของสถานทูตเป็นที่สิ้นสุด
ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์ กับ Thaifly.com,Thaifly.com,ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์,แพคเกจทัวร์ โปรดตรวจสอบ อายุการใช้งานของหนังสือเดินทาง ( Passport) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป
ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์ กับ Thaifly.com,Thaifly.com,ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์,แพคเกจทัวร์ กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ ในลักษณะลายลักษณ์อักษร บริษัทฯ ถือว่าท่านได้รับทราบเงื่อนไขและข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี
ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์ กับ Thaifly.com,Thaifly.com,ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์,แพคเกจทัวร์ หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ กรุณาสอบถามพนักงาน " แผนกกรุ๊ปเหมา และ วีซ่า ที่ท่านติดต่อได้ตลอดเวลาทำการของบริษัทฯ
ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์ กับ Thaifly.com,Thaifly.com,ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์,แพคเกจทัวร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 18.00 น ในวันจันทร์ - ศุกร์ และในวันเสาร์ ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. ได้ทางโทรศัพท์ 02 713 8992 กด 3 และโทรสาร 02 745 7322
ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์ กับ Thaifly.com,Thaifly.com,ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์,แพคเกจทัวร์ การดำเนินการขอวีซ่า Visa บริษัทมีหน้าที่ดูแลเอกสาร และดำเนินการเกี่ยวกับยื่นเอกสารให้กับสถานทูตเพื่อพิจารณาวีซ่า Visa แต่ผลการพิจารณาวีซ่า Visa ขึ้นอยู่กับสถานทูตของแต่ละประเทศเท่านั้น
ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์ กับ Thaifly.com,Thaifly.com,ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์,แพคเกจทัวร์ กรณีลูกค้าที่ดำเนินการยื่นวีซ่า  Visa แล้ว แต่หากสถานทูตปฏิเสธวีซ่าลูกค้า (วีซ่าไม่ผ่าน) ลูกค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมของสถานทูตเองในครั้งต่อไปเอง เนื่องจากการพิจารณาให้วีซ่านั้น เป็นดุลยพินิจของสถานทูต
ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์ กับ Thaifly.com,Thaifly.com,ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์,แพคเกจทัวร์ กรณีลูกค้าชำระค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการยื่นวีซ่า แล้ว จะไม่สามารถขอคืนเงินจากบริษัทไม่ว่ากรณีใดๆ?
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และรับทำวีซ่า
  •  คุณ แพน
  • LINE ID: @thaifly1 (อย่าลืมใส่ @ ข้างหน้าด้วยนะคะ)
  • 083-988-2512
  •  pan@thaifly.com
  •  Email : info@thaifly.com


มั่นใจ 100% ในบริการ Thaifly.com ไม่ว่าจะเป็น จองทัวร์,ตั๋วเครื่องบิน,บริการแพคเกจทัวร์อื่นๆ ด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรต่างๆ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว
การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอนระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง