รับทำวีซ่าเบลเยี่ยม สะดวก รวดเร็ว ครบวงจร

รับทำวีซ่าเบลเยี่ยม สะดวก รวดเร็ว ครบวงจร

 

วีซ่าเบลเยี่ยม

 

Thaifly ผู้ให้บริการ เรื่องการยื่น VISA รายใหญ่ อันดับ 1 ในประเทศไทย

บริการรับทำ วีซ่าเบลเยี่ยม (Belgium Visa) ครบวงจร ที่สะดวก รวดเร็ว ที่สุด
โดยทีมงานมืออาชีพ แผนกวีซ่า ประสบการณ์มากกว่า 30 ปี
ที่จะคอยดูแลจัดการ เตรียมเอกสาร และให้คำแนะนำคุณ แบบผู้รู้จริง
ช่วยให้คุณ ลดโอกาสโดนปฏิเสธวิซ่า ไม่ต้องเสียเวลา เพิ่มโอกาสผ่านสูง ตั้งแต่ครั้งแรก ที่ยื่นขอ VISA

"เรื่อง VISA ไม่ใช่ที่ไหน ก็ทำได้ เลือกตัวจริง อุ่นใจ สะดวก กว่า Thaifly"

วีซ่าเบลเยี่ยม | รับทำวีซ่าเบลเยี่ยม | Belgium Visa

วีซ่าเบลเยี่ยม รับทำวีซ่าเบลเยี่ยม บริการยื่นวีซ่าเบลเยี่ยม (ฺBelgium Visa) | การเดินทางนั้นไปต่างประเทศนั้นมีทั้งเข้าง่ายและยากด้วยกันส่วนมากแล้วก็ต้องใช้วีซ่าในการเดินทางทั้งนั้น วีซ่าเบลเยี่ยมก็เช่นกันหากไม่ผ่านวีซ่าจะไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศได้แต่การจะผ่านวีซ่านั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยเช่นกัน การยื่นขอวีซ่านั้นก็สามารถทำได้โดยการยื่นขอด้วยตนเองที่สถานทูตเบลเยี่ยม และต้องรอพิจารณาตามคิว จัดเตรียมเอกสารทุกอย่างให้ครบควรตรวจเช็คเวลาเปิด-ปิดของสถานทูตก่อนออกเดินทางให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันการไปเสียเวลา และจะให้ง่ายกว่านั้นเพียงท่านใช้บริการบริษัทรับทำวีซ่าเบลเยี่ยม ที่มีความน่าเชื่อถือมีผลงาน จะเป็นอีกทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับท่านอย่างยิ่งวีซ่าเบลเยี่ยม นั้นมีหลายประเภทด้วยกันท่านสามารถเลือกทำวีซ่าตามจุดมุ่งหมายในการเดินทางแต่ละครั้งของท่านได้ ไม่ว่าจะเป็น วีซ่าทำงาน ,วีซ่าเยี่ยมญาติ ,วีซ่านักเรียน ,วีซ่าธุรกิจ ,วีซ่าคู่สมรส ,วีซ่าท่องเที่ยว เป็นต้น เพราะการเลือกประเภทวีซ่า เพื่อเดินทางไปยังประเทศเบลเยี่ยม ให้ตรงกับจุดประสงค์ของท่านได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว เพราะเราเป็นมืออาชีพด้านบริการรับยื่นวีซ่าเบลเยี่ยม

วีซ่าเบลเยี่ยม  | ประเภท วีซ่าท่องเที่ยว, Tourist Visa

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่าเบลเยีย่ม
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document หนังสือเดินทาง / ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี) / พร้อมสำเนา
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว / 2 รูป (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น)
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวัน เดือน ปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง)
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของบริษัท) และ หลักฐานการเงินของบริษัท
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document สำเนาบัตรประชาชน
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document สำเนาทะเบียนบ้าน
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ส่วนตัวหรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวพร้อมสมุด (ตัวจริง)
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ)
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document สำเนาใบสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะ (ถ้ามี)
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี)
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document เอกสารการสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Documentหลักฐานแสดงที่พำนัก เช่น เอกสารการจองโรงแรม หรือ หนังสือเชิญพำนักจากเจ้าบ้าน
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Documentประกันการเดินทาง
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Documentเบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือ (ของผู้เดินทาง)


คุณสมบัติรูปถ่าย
กรุณาเตรียมรูปถ่ายปัจจุบัน 1 รูป (อายุไม่เกิน 6 เดือน) ต้องเป็นรูปถ่ายสีและมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ :
ฉากหลังสีขาวหรือครีมที่จะทำให้สามารถมองเห็นใบหน้าของผู้ยื่นได้อย่างชัดเจน มีความคมชัดและถ่ายโดยเน้นภาพไปที่ใบหน้าเป็นรูปภาพที่อัดด้วยกระดาษสำหรับรูปถ่ายมองเห็นทั้งใบหน้า, ไม่ยิ้ม (ไม่สวมแว่นตา, หมวก/หมวกแก๊ป หรือผ้าคลุมศีรษะใดๆ ยกเว้นผู้ยื่นคำร้องที่ต้องสวมใส่สิ่งเหล่านั้นด้วยเหตุผลทางศาสนาหรือพื้นฐานทางเชื้อชาติ) กรุณาติดรูปถ่ายที่กำหนดลงบนใบคำร้องขอวีซ่า

ข้อควรระวัง: กรุณาปฏิบัติตามคุณสมบัติของรูปถ่ายที่ระบุไว้ข้างต้น ใบคำร้องขอวีซ่าของท่านจะถือว่าไม่สมบูรณ์แบบหากรูปถ่ายไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ทางศูนย์บริการข้อมูลวีซ่าประเทศเบลเยี่ยมมีบริการถ่ายรูปที่ได้ตามมาตรฐานไว้ให้บริการผู้ยื่นคำร้องทุกท่าน

เวลาทำการ
ระยะเวลาในการพิจารณา: ตามกฎหมายแล้วโดยปกติจะใช้เวลาพิจารณาคำร้องขอวีซ่า 15 วันปฏิทิน อย่างไรก็ตามสำหรับการพิจารณากรณีรายบุคคลบางกรณีที่ต้องการการตรวจสอบข้อมูลโดยละเอียดจากทางฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองในเมืองบรัสเซลส์ อาจทำให้ใช้ระยะเวลาในการพิจารณามากขึ้นแต่สูงสุดไม่เกิน 30 วันปฏิทินหลังจากยื่นใบคำร้องขอวีซ่า

 

วีซ่าเบลเยี่ยม | ประเภท วีซ่าธุรกิจ, Business Visa

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่าเบลเยี่ยม
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document หนังสือเดินทาง จะต้องมีอายุบังคับใช้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 เดือน นับจากวันที่เดินทางกลับ ( สำเนาหนังสือเดินทางหน้ารูปพรรณ 1 ฉบับ )
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า ซื่งกรอกข้อความโดยสมบูรณ์พร้อมลายเซ็น
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document รูปถ่าย ปัจจุบันขนาด 5*3 ซม. พื้นหลังสีขาว จำนวน 2 รูป
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document หนังสือเชิญจากบริษัทห้างร้านในประเทศเบลเยี่ยม พร้อมระบุเหติผลของการเยี่ยมเยือน
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document หลักฐานการจองสถานที่พัก ตลอดระยะเวลาที่พำนักในประเทศเบลเยี่ยม ( + สำเนา 1 ชุด )
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document เอกสารรับรองของบริษัทในประเทศไทยที่ชี้แจงถึงจุดประสงค์และระยะเวลาในการเดินทาง รวมถึงการยืนยันที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการพำนักในประเทศเบลเยี่ยม
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document หลักฐานจากธนาคาร แสดงสถานภาพการเงินของบริษัท หรือของตนเอง ( + สำเนา 1 ฉบับ )
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document กรมธรรม์ประกันการเดินทางซื่งมีวงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอย่างน้อย 30.000 ยูโรหรือเทียบเท่าเงินบาท ( + สำเนา 1 ชุด ) 
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document หลักฐานการสำรองตั๋วเครื่องบิน ระบุวันเดินทางไป – กลับ (+ สำเนา 1 ชุด )


หมายเหตุ :
1. ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ถือสัญชาติอื่นนอกเหนือไปจากสัญชาติไทย อาจจำเป็นต้องแสดงเอกสารหลักฐานอื่นๆ ยืนยันเพิ่มเติม และเอกสารนั้นๆ จะต้องมีอายุบังคับใช้ไม่ตำกว่า 3 เดือน เมื่อนับจากวันสุดท้ายขงอกำหนดการเดินทาง
    a. ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
    b. หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ หรือ วีซ่าประเภทบุคคลอยู่ชั่วคราว พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
    c. วีซ่าอนุญาตให้เดินทางเข้า – ออกภายในประเทศไทย พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
    d. บัตรประจำตัวคนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ภายในราชอาณาจักรไทยพร้อมสำเนา 1 ฉบับ ( ในกรณีที่ได้รับแล้ว)
2.    สถานฑูตฯ มีสิทธิที่จะเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม ประกอบนอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ได้ตามแต่กรณี

วีซ่าเบลเยี่ยม| ประเภท วีซ่านักเรียน, Student Visa

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่าเบลเยี่ยม
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document หนังสือเดินทางที่มีอายุบังคับใช้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 1 ปี เมื่อนับจากวันยื่นคำร้องขอวีซ่า (พร้อมกับสำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่าย 2 ฉบับ)
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document ใบคำร้องขอวีซ่าเชงเก้น ซึ่งกรอกข้อความโดยสมบูรณ์พร้อมลายเซ็น 2 ฉบับ และ รูปถ่ายปัจจุบันสำหรับการทำหนังสือเดินทางซึ่งตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้จำนวน 2 รูป
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document หนังสือยืนยันการรับเข้าเรียนจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในประเทศเบลเยี่ยม (**) (โรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัย) (ตัวจริงพร้อมสำเนา 2 ฉบับ)
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document จดหมายค้ำประกัน (แบบฟอร์มที่ 32) ตัวจริงพร้อมสำเนา 2 ฉบับ และ หลักฐานทางด้านการเงินของผู้ค้ำประกันที่จำเป็นต้องมีรายได้อย่างน้อย 1,614 ยูโรต่อเดือน รวมถึงอีก 150 ยูโรต่อคนต่อเดือนที่ผู้ค้ำประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบ (ตัวจริงพร้อมสำเนา 2 ฉบับ) 


จดหมายค้ำประกันสำหรับนักเรียนนั้นสามารถออกให้โดย:
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document1. ชาวเบลเยี่ยม หรือ ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศเบลเยี่ยม: ในกรณีนี้ นอกเหนือจากหลักฐานเกี่ยวกับรายได้ จดหมายค้ำประกันจำเป็นต้องได้รับการรับรองทางกฏหมายจากสำนักทะเบียนนท้องถิ่นในประเท- ศเบลเยี่ยมที่ซึ่งผู้ค้ำประกันพำนักอาศัยอยู่และจำเป็นต้องยื่นหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ที่ออกโดยสำนักทะเบียนนท้องถิ่น และ/หรือ- สำเนาบัตรประชาชนทุกหน้า 2 ฉบับ มาพร้อมกันด้วย หรือ เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document2. ชาวเบลเยี่ยม หรือ ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ: ในกรณีนี้ นอกเหนือจากหลักฐานเกี่ยวกับรายได้ จดหมายค้ำประกันจำเป็นต้องได้รับการรับรองทางกฏหมายจากสถานทูตหรือแผนกก- งสุลในประเทศที่ผู้ค้ำประกันพำนักอาศัยอยู่และจำเป็นต้องยื่นสำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีรายละเอียดของผู้ค้ำประกัน และ/หรือ สำเนาใบอนุญาตการพำนัก 2 ฉบับมาพร้อมกันด้วย
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document3. สำหรับนักเรียนหรือนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษานั้นไม่จำเป็นต้องเตรียมจดหมายค้ำประกัน ให้เตรียมหลักฐานที่แสดงว่าได้รับทุนการศึกษา ตัวจริงพร้อมสำเนา 2 ฉบับเท่านั้น
    - ใบรับรองแพทย์ ตัวจริงพร้อมสำเนา 2 ฉบับ
    -  หนังสือรับรองความประพฤติดี ตัวจริงพร้อมสำเนา 2 ฉบับ
*** สำหรับนักเรียนหรือนักศึกษาที่มีความประสงค์ที่จะศึกษาภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาดัทช์ก่อนที่จะศึกษาในระดับขั้นสูงต่อไปในประเทศเบลเยี่ยมเท่านั้น ที่จำเป็นต้องเตรียมเอกสารตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้
เอกสารต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นนั้นจำเป็นต่อการยื่นขอวีซ่านักเรียนของสถาบันที่ได้รับการยอมรับหรือสถาบันเอกชน แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้ ผู้ยื่นคำร้องจำเป็นต้องยื่น “หลักฐานการลงทะเบียนในโรงเรียนภาษาตัวจริง” (โดยปกติแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี) แทนการยื่น “หนังสือยืนยันการรับเข้าเรียนจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในประเทศเบลเยี่ยมฉบับจริง” หรือ “หลักฐานการลงทะเบียนกับโรงเรียนเอกชนฉบับจริง”


หมายเหตุ: ตารางเวลาเรียนนั้นจะต้องไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
เอกสารทุกฉบับซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยจะต้องผ่านนิติกรรมประทับตรารับรองเอกสารถูกต้องโดยกระทรวงการต่างประเทศไทย และสถานทูตเบลเยี่ยมประจำประเทศไทยก่อนที่จะนำไปแปลและส่งต่อมายังคอมมูนในประเทศเบลเยี่ยม ทางสถานทูตขอสงวนสิทธิ์ในการขอเรียกเอกสารเพิ่มเติมถึงแม้ว่าจะเป็นเอกสารที่ไม่ได้ถูกระบุอยู่ในรายละเอียดข้างต้นก็ตาม กรุณาเตรียมสำเนาเอกสารทั้งหมด (ถ่ายสำเนาทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) ออกเป็นชุดๆ และควรจัดเรียงเอกสารตามลำดับที่กล่าวมาข้างต้นโดยเรียงเอกสารตัวจริงตามด้วยสำเนาของเอกสารนั้นๆ

 

วีซ่าเบลเยี่ยม | ประเภท วีซ่าครอบครัว, Family Visa

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่าเบลเยี่ยม
1.    เอกสารประกอบคำร้องขอวีซ่าเอกสารของผู้เดินทาง หรือ ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document หนังสือเดินทาง จะต้องมีอายุบังคับใช้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 เดือน นับจากวันที่เดินทางกลับ ( สำเนาหนังสือเดินทางหน้ารูปพรรณ 1 ฉบับ )
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า ซื่งกรอกข้อความโดยสมบูรณ์พร้อมลายเซ็น
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document รูปถ่าย ปัจจุบันขนาด 5*3 ซม. พื้นหลังสีขาว จำนวน 2 รูป
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document หนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง ทะเบียนการค้า หรือ หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาและ หลักฐานการลงทะเบียนเรียน (ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องเป็นนักเรียน – นักศึกษา) ซื่งระบุคำอนุญาตให้เดินทาง และกำหนดระยะเวลาที่ได้พักผ่อน
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document ในกรณีที่เป็นการเยี่ยมญาติ จำเป็นต้องแสดงหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ในครอบครัว หรือ สายโลหิตเกี่ยวข้อง อาทิเช่น สำเนา สำมะโนครัว. สำเนาทะเบียนการสมรส ฯลฯ ( สำเนา 1 ชุด )
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document กรมธรรม์ประกันการเดินทางซื่งมีวงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอย่างน้อย 30.000 ยูโรหรือเทียบเท่าเงินบาท ( สำเนา 1 ชุด ) 
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document หลักฐานการสำรองตั๋วเครื่องบิน ระบุวันเดินทางไป – กลับ (+ สำเนา 1 ชุด )

2.    เอกสารจากผู้ค้ำประกันที่พำนักอยู่ในประเทศเบลเยี่ยม
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document หนังสือเชิญซึ่งแสดงจุดประสงค์แห่งการเยี่ยมเยียน และระบุสถานที่อยู่โดยกระจ่างชัดเจน พร้อมด้วยหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เชิญ และ กำหนดระยะเวลาที่เชิญให้มาพำนัก
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document ต้นฉบับหนังสือค้ำประกันแสดงความรับผิดชอบ (แบบฟอร์ม 3 บิซ) ซึ่งผ่านการประทับตรารับรองเอกสารถูกต้องกฏหมายจากหน่วยราชการประจำท้องถิ่นที่ตนพำนักอาศัย ( สำเนา 1 ชุด)
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนม ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ หรือ บัตร CIRE ของผู้ค้ำประกัน ยีนยันว่าตนมีสิทธิที่จะพำนักอาศัยอยู่ในประเทศเบลเยี่ยมเป็นระยะเวลาไม่มีกำหมด
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document หลักฐานยืนยันสถานภาพการเงินรายได้ประจำของผู้ค้ำประกัน (ใบสำคัญการรับเงินเดือนของตน 3 เดือนสุดท้าย. หลักฐานยืนยันเวินสวัสดิการครอบครัว หลักฐานยืนยันการชำระภาษีเงินได้สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ)


หมายเหตุ :

1. ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ถือสัญชาติอื่นนอกเหนือไปจากสัญชาติไทย อาจจำเป็นต้องแสดงเอกสารหลักฐานอื่นๆ ยืนยันเพิ่มเติม และเอกสารนั้นๆ จะต้องมีอายุบังคับใช้ไม่ตำกว่า 3 เดือน เมื่อนับจากวันสุดท้ายของกำหนดการเดินทาง
    a. ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
    b. หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ หรือ วีซ่าประเภทบุคคลอยู่ชั่วคราว พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
    c. วีซ่าอนุญาตให้เดินทางเข้า – ออกภายในประเทศไทย พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
    d. บัตรประจำตัวคนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ภายในราชอาณาจักรไทยพร้อมสำเนา 1 ฉบับ ( ในกรณีที่ได้รับแล้ว)
      
2. ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่เป็นผู้เยาว์ อายุต่ำกว่า 18 ปี จำเป็นต้องยื่นเอกสารเหล่านี้ ประกอบ สำหรับผู้เยาว์ (เด็กที่มีอายุไม่ถึง 18 ปี) จำเป็นที่จะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
    a. ใบสูติบัตรพร้อมสำเนา 1 ฉบับ
    b. หนังสือแสดงความยินยอมจากผู้เป็นบิดามารดาทั้งสองฝ่าย ออกโดย สำนักงานเขต / สำนักทะเบียนประจำอำเภอ ซึ่งตนมีภูมิลำเนา
      
3. สถานฑูตฯ มีสิทธิที่จะเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม ประกอบนอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ได้ตามแต่กรณี

อัตราค่าบริการทำวีซ่าเบลเยี่ยม / ค่าธรรมเนียมวีซ่าเบลเยี่ยม
                  ประเภทวีซ่า                       ค่าธรรมเนียม 
(ผู้ใหญ่)
ค่าธรรมเนียม 
(เด็ก 06-12 ปี)
ค่าธรรมเนียม 
(เด็ก 00-05 ปี)
ค่าธรรมเนียม
  (บาท / ท่าน)
ระยะเวลา
(วันทำการ)
หมายเหตุ
 วีซ่าขั่วคราว Non-Immigrant / temporaray Visit
 วีซ่าท่องเที่ยว,Tourist Visa (Single) 2,675 1,675 ไม่เสียค่าธรรมเนียม 3,125 10-15 วันทำการ โชว์ตัว
 วีซ่าท่องเที่ยว,Tourist Visa (Multiple) - - - - - -
 วีซ่าธุรกิจ, Business Visa - - - - - -
 วีซ่าทำงานชั่วคราว,Worker Visa - - - - - -
 วีซ่านักเรียน,Student Visa - - - - - -
 วีซ่าเยี่ยมญาติ, Visitor Visa - - - - - -
 วีซ่าเยี่ยมญาติ, Visitor Visa - - - - - -
 วีซ่าถาวร Immigrant / Settlement Visa (Family, Fiance and Marriage)
 วีซ่าคู่หมั้น , Fiance Visa - - - - - -
 วีซ่าคู่สมรส , Marriage Visa - - - - - -
 วีซ่าครอบครัว , Family Visa - - - - - -
* ค่าธรรมเนียมวีซ่า / ค่าบริการวีซ่า ดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยน ตามประกาศสถานทูต โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *
* การนับอายุเด็ก ใช้วัน/เดือน/ปีเกิด ตามหน้าพาสสปอร์ต และวันที่เดินทาง เป็นเกณฑ์ในการนับอายุ *
*
ค่าธรรมเนียมวีซ่า / ค่าบริการวีซ่า ที่แสดงข้างต้น เป็น ค่าธรรมเนียมวีซ่า / ค่าบริการวีซ่า ต่อท่าน **

ข้อตกลงในการใช้ บริการทำวีซ่า กับ Thaifly.com
ทางบริษัท Thaifly Travel Co.,Ltd. ขอแจ้งข้อตกลงการใช้ บริการทำวีซ่า ของ Thaifly.com กับลูกค้าทุกท่าน เพื่อให้การตกลงซื้อขายบริการใดๆจากบริษัทฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้ 

ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์ กับ Thaifly.com,Thaifly.com,ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์,แพคเกจทัวร์ เตรียมเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ให้ครบถ้วนตามที่พนักงานแจ้งให้ท่านทราบ 
ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์ กับ Thaifly.com,Thaifly.com,ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์,แพคเกจทัวร์ ระยะเวลาการยื่นวีซ่า จะเริ่มนับจากทางบริษัทได้รับเอกสารจากลูกค้าครบถ้วน
ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์ กับ Thaifly.com,Thaifly.com,ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์,แพคเกจทัวร์ หากมีการปลอมแปลงเอกสารใดๆ หรือ บิดเบือนข้อความในเอกสาร ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี
ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์ กับ Thaifly.com,Thaifly.com,ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์,แพคเกจทัวร์ หากลูกค้าไม่ผ่านพิจารณาวีซ่าจากสถานทูต ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี เนื่องจากการพิจารณาเป็นดุลยพินิจของสถานทูตเป็นที่สิ้นสุด
ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์ กับ Thaifly.com,Thaifly.com,ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์,แพคเกจทัวร์ โปรดตรวจสอบ อายุการใช้งานของหนังสือเดินทาง ( Passport) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป
ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์ กับ Thaifly.com,Thaifly.com,ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์,แพคเกจทัวร์ กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ ในลักษณะลายลักษณ์อักษร บริษัทฯ ถือว่าท่านได้รับทราบเงื่อนไขและข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี
ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์ กับ Thaifly.com,Thaifly.com,ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์,แพคเกจทัวร์ หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ กรุณาสอบถามพนักงาน " แผนกกรุ๊ปเหมา และ วีซ่า ที่ท่านติดต่อได้ตลอดเวลาทำการของบริษัทฯ
ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์ กับ Thaifly.com,Thaifly.com,ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์,แพคเกจทัวร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 18.00 น ในวันจันทร์ - ศุกร์ และในวันเสาร์ ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. ได้ทางโทรศัพท์ 02 713 8992 กด 3 และโทรสาร 02 745 7322
ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์ กับ Thaifly.com,Thaifly.com,ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์,แพคเกจทัวร์ การดำเนินการขอวีซ่า Visa บริษัทมีหน้าที่ดูแลเอกสาร และดำเนินการเกี่ยวกับยื่นเอกสารให้กับสถานทูตเพื่อพิจารณาวีซ่า Visa แต่ผลการพิจารณาวีซ่า Visa ขึ้นอยู่กับสถานทูตของแต่ละประเทศเท่านั้น
ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์ กับ Thaifly.com,Thaifly.com,ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์,แพคเกจทัวร์ กรณีลูกค้าที่ดำเนินการยื่นวีซ่า  Visa แล้ว แต่หากสถานทูตปฏิเสธวีซ่าลูกค้า (วีซ่าไม่ผ่าน) ลูกค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมของสถานทูตเองในครั้งต่อไปเอง เนื่องจากการพิจารณาให้วีซ่านั้น เป็นดุลยพินิจของสถานทูต
ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์ กับ Thaifly.com,Thaifly.com,ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์,แพคเกจทัวร์ กรณีลูกค้าชำระค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการยื่นวีซ่า แล้ว จะไม่สามารถขอคืนเงินจากบริษัทไม่ว่ากรณีใดๆ
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และรับทำวีซ่า
  •  คุณ แพน
  • LINE ID: @thaifly1 (อย่าลืมใส่ @ ข้างหน้าด้วยนะคะ)
  • 083-988-2512
  •  pan@thaifly.com
  •  Email : info@thaifly.com


มั่นใจ 100% ในบริการ Thaifly.com ไม่ว่าจะเป็น จองทัวร์,ตั๋วเครื่องบิน,บริการแพคเกจทัวร์อื่นๆ ด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรต่างๆ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว
การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอนระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง