GEO Management Co.,Ltd

GEO Management Co.,Ltd

บริษัท GEO Management Co.,Ltd


สถานที่ :   หาดบ้านดินรีสอร์ท อ.ไทรโยค 
จังหวัด : กาญจนบุรี

             

  จัดกิจกรรม Team Building พร้อมงานเลี้ยงสังสรรค์ในบรรยากาศของงาน จิ๊กโก๋ จิ๊กกี๋  2499 ไนท์ปาร์ตี้ & Happy New Year 2014 ณ หาดบ้านดินรีสอร์ท อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง