ข้อมูลเที่ยวภูฏาน

ข้อมูลเที่ยวภูฏานล่าสุด


ข้อมูลควรรู้ก่อนท่องเที่ยวภูฎาน

05/04/2024

เตรียมตัวก่อนเที่ยวภูฏาน ข้อมูลควรรู้ก่อนเที่ยวภูฏาน ภูฏานเป็นเพียงประเทศเล็ก..

อ่านเพิ่มเติม

การแต่งกายและของฝากจากภูฎาน

05/04/2024

การแต่งกายของชาวภูฏาน   ชุดประจำชาติที่ชาวภูฏานภาคภูมิใจ ภูฏาน ยัง..

อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลการเดินทางเที่ยวภูฎาน

05/04/2024

การเดินทางไปภูฏาน   การเดินทางโดยเครื่องบิน การเดินทางไปภูฏานมีสาย..

อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลทั่วไปของภูฎาน

05/04/2024

ภูฏาน Bhutan (อ่านว่า พู-ตาน) หรือชื่อทางการคือ ราชอาณาจักรภูฏาน (Kingdo..

อ่านเพิ่มเติม
Showing 1 to 4 of 4 (1 Pages)