ข้อมูลเที่ยวรัสเซีย

ข้อมูลเที่ยวรัสเซียล่าสุด


ข้อมูลเที่ยวรัสเซีย : วันหยุดสำคัญของรัสเซีย

05/04/2024

วันหยุดสำคัญของรัสเซีย 1 มกราคม วันปีใหม่ (New Year's Day)แต่เดิมวันนี้เป็นวั..

อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลเที่ยวรัสเซีย : ประเภทวีซ่ารัสเซีย

05/04/2024

หนังสือเดินทาง พาสปอร์ต คือ หนังสือเดินทาง เป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้ พาสปอร์..

อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลเที่ยวรัสเซีย : การเตรียมตัวก่อนการเดินทางรัสเซีย

05/04/2024

การเตรียมตัวก่อนการเดินทางรัสเซีย การแต่งกาย เสื้อผ้าที่เตรียมไว้สำหรับเดินท..

อ่านเพิ่มเติม

รู้ไว้ก่อนไปเที่ยว : ปีใหม่ที่รัสเซีย

05/04/2024

รู้ไว้ก่อนเที่ยว : ปีใหม่ที่รัสเซีย New Ye..

อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลเที่ยวรัสเซีย : ข้อมูลทั่วไปประเทศรัสเซีย (Russia)

05/04/2024

ข้อมูลทั่วไปประเทศรัสเซีย(Russia) 1.ข้อมูลทั่วไปแต่ละประเทศ :  รัสเซีย ถ..

อ่านเพิ่มเติม
Showing 1 to 9 of 9 (1 Pages)