หลักสูตร การระดมสมอง

หลักสูตร การระดมสมอง

หลักสูตร การระดมสมอง

การระดมสมอง  ถือเป็นเทคนิคที่ใช้กับกลุ่ม  (Group  Technique)    ไม่ใช่ใช้กับคนเพียงคนเดียว       ในทางการบริหารมักใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาทางเลือกในการตัดสินใจ และใช้ในการการวางแผน  Brain  Storming   เป็นคำที่คนไทยค่อนข้างคุ้นเคยและเป็นที่รู้จักกันมากในทุกวงการ  มีผู้บัญญัติเป็นภาษาไทยไว้  ที่พบมากมี  2  คำ  คือ  การระดมสมอง กับ การระดมความคิดปัจจุบันพบว่ามีการพยายามใช้คำว่า  การระดมความรู้และประสบการณ์  โดยทั่วไปแล้ว           การระดมสมองหมายถึงการแสวงหาความคิดต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ได้ มากที่สุดภายในเวลาที่กำหนด    ดังนั้นการให้คิดโดยไม่กำหนดเวลาที่จำกัดแน่นอนก็ไม่เรียกว่าการระดมสมอง    การระดมสมองจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อใช้กับกลุ่มที่ไม่รู้จักกัน  ไม่เกรงใจกันหรือสนิทสนมกันมากเกินไป  
           
จุดเน้นของการระดมสมอง
1.เน้นให้มีการแสดงความคิดออกมา  (Expressiveness)   
  สมาชิกทุกคนต้องมีเสรีภาพอย่างสมบูรณ์ในการที่จะแสดงความคิดเห็นใดๆ ออกมาจากจิตใจ โดยไม่ต้องคำนึงว่า จะเป็นความคิดที่แปลกประหลาด  กว้างขวาง  ล้าสมัย  หรือเพ้อฝันเพียงใด

2.เน้นการไม่ประเมินความคิดในขณะที่กำลังระดมสมอง  (Non – evaluative)
 ความคิดที่สมาชิกแสดงออกต้องไม่ถูกประเมินไม่ว่ากรณีใด  ๆ  เพราะถือว่า  ทุกความคิดมีความสำคัญ   ห้ามวิพากษ์วิจารณ์ความคิดผู้อื่น  การแสดงความเห็นหักล้าง   หรือครอบงำ ผู้อื่นจะทำลายพลังความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่ม  ซึ่งส่งผลทำให้การระดมสมองครั้งนั้นเปล่า
ประโยชน์

3.เน้นปริมาณของความคิด  (Quautity)    
  เป้าหมายของการระดมสมองคือต้องการให้ได้ความคิดในปริมาณมากที่สุดเท่าที่จะ มากได้      แม้ความคิดที่ไม่มีทางเป็นจริงก็ตาม เพราะอาจใช้ประโยชน์ได้ในแง่การเสริม แรง  หรือการเป็นพื้นฐานให้ความคิดอื่นที่ใหม่และมีคุณค่า  ยิ่งมีความคิดใหม่  ๆ  เกิดขึ้นมากเพียงใดก็ยิ่งมีโอกาสค้นพบวิธีการแก้ปัญหาที่ดี

4.เน้นการสร้างความคิด  (Building)  
การระดมสมองเกิดขึ้นในกลุ่ม  ดังนั้นสมาชิกสามารถสร้างความคิดขึ้นเองโดยเชื่อมโยงความคิดของเพื่อนใน กลุ่ม   โดยใช้ความคิดของผู้อื่นเป็นฐานแล้วขยายความเพิ่มเติมเพื่อเป็นความคิดใหม่ ของตนเอง

 มั่นใจ 100% ในบริการ Thaifly.com ไม่ว่าจะเป็น จองทัวร์,ตั๋วเครื่องบิน,บริการแพคเกจทัวร์อื่นๆ ด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรต่างๆ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว
การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอนระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง