Team Synergy

Team Synergy

​​

Team Synergy

ปลุกพลังสามัคคี สร้างและกระตุ้นให้พนักงานดึงศักยภาพ สร้าง และกระตุ้นให้พนักงานดึงศักยภาพและรวมพลังกันสร้างสรรค์ผลงาน ด้วยการฝึกอบรมหลักสูตร Team Synergy ที่แตกต่างจากการฝึกอบรมทั่วไป เนื่องจาก เป็นการผสานกิจกรรม ทั้งภายในสถานที่และภายนอกสถานที่ ร่วมกับการ นำศาสตร์แห่งการเข้าใจบุคลิกภาพของคน ด้วยการวิเคราะห์ประเภทและบุคลิกกาภาพของคน ที่ฝึกให้เริ่มตั้งแต่วิเคราะห์ตนเอง และสามารถปรับใช้เพื่อการวิเคราะห์ เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน เพื่อการเข้าใจตนเองและบุคคลอื่นอย่างแท้จริง โดยวิทยากรและทีมงานที่มากประสบการณ์มั่นใจ 100% ในบริการ Thaifly.com ไม่ว่าจะเป็น จองทัวร์,ตั๋วเครื่องบิน,บริการแพคเกจทัวร์อื่นๆ ด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรต่างๆ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว
การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอนระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง