Team Synergy

Team Synergy

​​

Team Synergy

ปลุกพลังสามัคคี สร้างและกระตุ้นให้พนักงานดึงศักยภาพ สร้าง และกระตุ้นให้พนักงานดึงศักยภาพและรวมพลังกันสร้างสรรค์ผลงาน ด้วยการฝึกอบรมหลักสูตร Team Synergy ที่แตกต่างจากการฝึกอบรมทั่วไป เนื่องจาก เป็นการผสานกิจกรรม ทั้งภายในสถานที่และภายนอกสถานที่ ร่วมกับการ นำศาสตร์แห่งการเข้าใจบุคลิกภาพของคน ด้วยการวิเคราะห์ประเภทและบุคลิกกาภาพของคน ที่ฝึกให้เริ่มตั้งแต่วิเคราะห์ตนเอง และสามารถปรับใช้เพื่อการวิเคราะห์ เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน เพื่อการเข้าใจตนเองและบุคคลอื่นอย่างแท้จริง โดยวิทยากรและทีมงานที่มากประสบการณ์

ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง