Kid's Camp


​​

ค่ายตัวเล็ก สนุก ตื่นเต้น ได้ความรู้

พัฒนาสู่รูปแบบค่ายแนวใหม่ ที่สร้างความประทับใจ ให้แก่เยาวชนของชาติด้วยรูปแบบการเรียนรู้ที่ไม่ได้มีแต่ในห้องเรียนให้เด็ก ได้สัมผัสและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆในการผจญภัยฝ่าด่านต่างๆผสมผสานการ เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาบ เช่นนักสืบอัจฉริยะ สนุก ตื่นเต้น ได้ความรู้ กับProgram Smart Discovery กิจกรรมที่เสริมสร้างความเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ในตัวเองของเด็กด้วยมุมมอง ของน้องผ่านรูปแบบเกมส์ผจญภัย

 

 

 

 

 

 

 

Inbound ในประเทศ และทีมบิวดิ้ง

ติดต่อคุณ ธเนศ 02-713-8992 ต่อ 237, 085-953-1520
ติดต่อคุณ ต้อ 02-713-8992 ต่อ 235, 091-004-0907