Sport Day


​​

Sport Days

กีฬา เป็นยาวิเศษ ลดความขัดแย้ง รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย สนุกสนานกับการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในองค์กรในรูปแบบใหม่ที่ผสมผสานกับกิจกรรมต่าง ต่างและกีฬาที่สนุกสนานเร้าใจท่ามกลาง การประกวดกองเชียร์ เชียร์ลีดเดอร์ เพื่อสะสมคะแนนให้ กับทีมของท่านกิจกรรมสปอร์ตเดย์เกมส์" มุ่งเน้นให้เกิดความสัมพันธ์อันดี ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ หรือศาสนาใด การมอบความรักและแบ่งปันสิ่งที่ดีต่อกัน เน้นสนุกสนาน ไม่มีความเครียด ลดการแข่งขันในองค์กรของท่าน ทำให้เกิดสัมพันธภาพอันดีกับหมู่คณะ ลดความขัดแย้งซึ่งกันและกันและรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย