Adventure Camp

Adventure Camp

ค่ายผจญภัย ท่องเที่ยวอยู่บนพื้นฐานความรู้ความรับผิดชอบ

กิจกรรมท่องเที่ยวผจญภัยเชิงนิเวศ ซึ่งมีกิจกรรมล่องแก่ง เรือยาง-คอยัค กิจกรรมศูนย์ผจญเขาหล่นโรยตัวหน้าผาจริง-ปีนผา-จิ้งจอกเวหา (รอกเลื่อนข้ามลำน้ำ)อีกทั้งเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ดูนกในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่บนพื้นฐาน ความรู้ความรับผิดชอบต่อระบบนิเวศวิทยามั่นใจ 100% ในบริการ Thaifly.com ไม่ว่าจะเป็น จองทัวร์,ตั๋วเครื่องบิน,บริการแพคเกจทัวร์อื่นๆ ด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรต่างๆ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว
การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอนระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง