เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น.-18.00 น.​ Tel. 02-7138992
ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ : 11/10471

รายละเอียดการจอง

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง ที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการกับ บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด 

บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด

THANK
YOU

THANK YOU

หมายเลขใบจองของคุณคือ

รหัสทัวร์

วันเดินทาง

ระบบได้ทำการส่งรายละเอียดยืนยันการจองไปที่อีเมล

** การจองจะสำเร็จ หลังจากได้รับเอกสารใบแจ้งชำระเงินจากทางบริษัทเท่านั้น **

หากไม่ได้รับอีเมลตอบกลับ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
กรุณาชำระเงินตามข้อกำหนดของทางบริษัทฯ
หากไม่มีการชำระเงินเข้ามาตามข้อตกลง ทางบริษัทฯขออนุญาตตัดสิทธิ์การจอง

ชื่อผู้จอง

เบอร์โทรศัพท์

อีเมล

ความต้องการพิเศษ

-

วันเดินทาง

จำนวนผู้เดินทาง

Total